donderdag 22 april 2010

Nieuw college: Leiden moet centrumstad worden

D66 heeft met VVD, CDA en SP een collegeakkoord gesloten voor de komende vier jaar. Er is bewust zo min mogelijk vooraf vastgelegd, zodat er zo veel mogelijk ruimte is voor de gemeenteraad om mee te doen. Toch is een aantal belangrijke punten wel vastgelegd. Vooral voor het Cultuurkwartier is er goed nieuws.

Centrumstad
Het belangrijkste pluspunt van het akkoord is dat de partijen kiezen voor een strategie waarin Leiden weer een centrumstad wordt. De centrale gedachte daarachter is dat er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de concurrentiepositie van Leiden (toeristen, studenten, bedrijven etc.), of dat er in elk geval zo min mogelijk wordt bezuinigd op initiatieven die daaraan bijdragen.

Programma Binnenstad
Het Programma Binnenstad wordt voortvarend uitgevoerd. Ook dat is positief, want het programma zit goed in elkaar en wordt breed gedragen door alle bij de binnenstad betrokken partijen. Ik hoop dat het mogelijk is om nog één of twee (voortvarende) ambtenaren toe te voegen die hier samen met de programmamanager dedicated aan kunnen werken. Het zijn te veel projecten voor één persoon om te overzien: van kernwinkelgebied tot stationsgebied, van Meelfabriek tot groene singelrand. Stuk voor stuk projecten die op zichzelf al omvangrijk zijn.

Cultuurpark
Een onderdeel van het Programma Binnenstad wordt expliciet genoemd: er komen parkeergarages onder de Lammermarkt, Garenmarkt en Kaasmarkt. Vooral die onder de Lammermarkt is belangrijk, omdat ondergronds parkeren het mogelijk maakt om daarop een Cultuurpark te creëren. Dat Cultuurpark is weer nodig als mooie entree voor het Cultuurkwartier en de binnenstad én om groen toe te voegen aan onze versteende stad. Begin deze week kwam het ook nog ter sprake in een overleg tussen de directies van de Lakenhal en van de Meelfabriek: zij zien volop kansen, ook om hiervoor Europese en andere subsidies binnen te halen.

Cultuurkwartier
Ook is bekrachtigd dat de plannen voor het Cultuurkwartier worden uitgevoerd (Nobelcomplex, Lakenhal). Ik wist trouwens niet dat daar nog twijfel over was. Het Cultuurkwartier wordt pas een cultuurkwartier als het als zodanig herkenbaar is, daar is behalve de realisatie van gebouwen ook de realisatie van verbindingen (fysiek, programmatisch, marketing) voor nodig. Een Cultuurpark helpt, maar ook de vernieuwing van de Lakenhal. Een nieuwe entree komt mogelijk aan het Cultuurpark te liggen. De huidige entree wordt een mooi zonneterras met horeca, en als bijvoorbeeld het Scheltemacomplex zijn theatercafé óók echt in gebruik zou nemen (mét terras), dan heb je meteen veel meer levendigheid. Begin juni steken onder andere de drie musea en de drie podia in het Cultuurkwartier op initiatief van Stadslab Leiden de hoofden bij elkaar om een plan te ontwikkelen voor het gebied.

Geen opmerkingen: