woensdag 18 februari 2009

Programma Binnenstad: de highlights voor de creatieve stad

De binnenstad is dé ontmoetingsplaats voor de creatievelingen in Leiden. Onlangs presenteerde het College van B&W van Leiden het Programma Binnenstad waarin staat hoe de binnenstad meer bezoekers, meer bestedingen en een hogere waardering moet krijgen. Veel plannen gaan over detailhandel, parkeren, de inrichting van de openbare ruimte etc. Welke concrete acties hebben betrekking op het ontwikkelen van cultuur en creatieve bedrijvigheid? En voor hip wonen en winkelen?

1. De Breestraat wordt een kwaliteitswinkelgebied. Het zwerfmilieu in de kleine straten en stegen rond het kernwinkelgebied, tussen de Breestraat en de Haarlemmerstraat en tussen de Pieterswijk en de Breestraat blijft behouden en wordt bij voorkeur versterkt. Om de belevingskwaliteit van het kernwinkelgebied en de zwerfgebieden te vergroten, worden deze autoluw gemaakt.

2. Het stationsgebied wordt een aantrekkelijk gebied met vele functies in een mooie, nieuwe architectuur (hotel, bioscoop, discotheek, horeca, Visitor Centre).

3. We kunnen de Beestenmarkt aantrekkelijker maken door daar terrassen en watertoerisme samen te brengen. Ditzelfde geldt op een kleinere schaal voor de Haven in de Ververbuurt. Die vormt de schakel tussen de ontwikkelingen in de Meelfabriek en de Haarlemmerstraat. Ook in de Haven moeten horeca en het watertoerisme bij elkaar komen. In de ‘Jonkpanden’ trekt een restaurant van topklasse publiek van in en buiten Leiden. De Haven gaat kwaliteit uitstralen door de nieuwe galerieën, designshops en terrassen die daar een plek zullen vinden.

4. De Lammermarkt en de Beestenmarkt zijn de locaties voor grootschaliger evenementen. De Lammermarkt krijgt een groene uitstraling (vergelijkbaar met het Museumplein in Amsterdam) en de Beestenmarkt krijgt het karakter van een echt plein.

5. Delen van de binnenstad hebben en houden een eigen signatuur: historische/academische cultuur in de Pieterswijk, stedelijke cultuur in het cultuurkwartier, moderne creatieve cultuur aan de noordoostelijke singelrand en een hoge kwaliteit van wonen in diverse gebieden). Deze delen van de binnenstad met hun eigen signatuur vormen het decor voor specifiek daarbij passende evenementen.

6. Er ontstaat een sterke en bruisende cultuurclustering bij de Oude Vest en de Oude Singel – de Schouwburg, het Scheltema Complex, de Lakenhal, muziekcentrum De Nobel en de Marekerk met de ruime programmering en diverse faciliteiten. Deze cultuurclustering vormt ook de verbinding met de noordoostelijke singelrand.

7. Er komt ruimte voor Topmilieu wonen, met name in de noordoostflank van de binnenstad. Voor verschillende publieksgroepen worden woningen ontwikkeld in de noordoostelijke singelrand.

8. De ontwikkelingen in de noordoostelijke singelrand leveren met hun mix van cultuur, creativiteit en bedrijvigheid een passend woon- en leefmilieu voor studenten met een wat meer stedelijke, moderne cultuursmaak.

9. In elk gebied heeft de horeca een verschillend, bij de locatie/het gebied passend karakter en publieksgroep, zoals de Beestenmarkt en de Haven.

10. De assen van de Rijn Gouwe Lijn (Hooigracht en Langegracht) krijgen nieuwe betekenis. Aan de nieuwe, groene Langegracht kunnen publieke en culturele functies komen. En de Hooigracht wordt aantrekkelijker door het doorgaand verkeer eruit te halen.

11. De Meelfabriek ontwikkelt zich tot een multifunctioneel nieuw centrum met vele functies: creatieve bedrijvigheid, onderwijs, wonen, designhotel, kunst & cultuur, sport & wellness, detailhandel, horeca en parkeren. Een extra haven is bij de Meelfabriek gekomen en er is een onafgebroken doorvaart over de singels mogelijk. Op de gehele route zijn nieuwe afmeerlocaties.

12. Aan de noodoostelijke singelrand zijn oude industriële complexen herontwikkeld tot culturele centra en ruimten voor creatief ondernemerschap. Zo biedt de Nieuwe Energie ruimte aan creatieve bedrijvigheid: ‘nieuwe economie in oude gebouwen’. In het 50KV- station wordt kunst gemaakt en getoond.

13. In Nieuw Leyden is nieuwe architectuur op woningen toegepast door particulier opdrachtgeverschap.

14. De verschillende locaties op de singelrand zijn onderling verbonden door groene, op beleving van cultuur gerichte parken. Deze hebben elk een eigen thema gekregen. Nieuwe bruggen verbinden de verschillende wateroevers met elkaar. Nieuwe architectuur toont zich in alle (her)ontwikkelingen. Een aaneengeregen wandel-, skate- en (mogelijk) fietspromenade verbindt alle elementen. Beleving staat centraal en levert een diversiteit aan aantrekkelijke indrukken op.

Geen opmerkingen: