vrijdag 9 april 2010

Kans voor Leiden op Europese subsidies

Vorige week een interessant gesprek gehad met een drie adviseurs van een Amsterdams bureau voor gebouw- en gebiedsontwikkeling. Ze brachten een werkbezoek aan Nieuwe Energie. Ik was benieuwd hoe zij aankijken tegen de ontwikkeling van Quartier Leyden, het gebied dat aan de noordoostrand van de binnenstad aan het ontstaan is, vol cultuur, creativiteit, ondernemerschap, innovatie, bijzonder wonen en werken. Moet je zo'n gebied nu in deeltjes hakken en individueel ontwikkelen, of moet je juist kiezen voor een grote integrale ontwikkeling, was mijn belangrijkste vraag. Het bureau heeft daar een aantal successen in geboekt.

Slagingskans
Het voordeel van ontwikkeling in delen (Stationsgebied, Cultuurkwartier, Nieuwe Energie/Nieuw Leyden, Haven, Meelfabriek/Lakenplein, Langegracht, parken) is dat het overzichtelijk is en de de slagingskans politiek-maatschappelijk gezien groter is. Hoe groter een project, hoe groter de kans dat het ergens in het proces misgaat.

Miljoenen subsidies
Aan de andere kant leert de ervaring dat als je juist kiest voor een integrale ontwikkeling, je de kans hebt op miljoenen subsidies uit Europa, de provincie, de ministeries en andere instellingen. Zo werd ik ingewijd in hoe het werkt om EFRO-subsidies aan te vragen, van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling. Dat kost een paar weken werk voor een ambtenaar (of een bureau), maar de ervaring met andere projecten in Nederland leert dat je dan miljoenen binnen kunt halen voor projecten zoals deze. De subsidie van de Europese Unie gaat tot een verdubbeling van het publieke geld dat erin wordt gestoken.

Verdubbeling
Alleen al de 4 miljoen die de gemeente heeft uitgetrokken voor het verbeteren van de groene singelrand zou dan vermeerderd kunnen worden tot richting 8 miljoen. Dan kun je op een aantal plaatsen echt kwaliteit gaan toevoegen. Maar beter nog zou zijn om álle projecten met publiek geld in Quartier Leyden te begroten (uitbreiding Lakenhal, Nobelcomplex etc.) en om subsidie aan te vragen voor de verbinding tussen die onderdelen. Zo'n gezamenlijke begroting en subsidieaanvraag kan versnellend werken voor het hele ontwikkelingsproces. Sterker nog: dat is ook het doel van de EFRO-subsidies.

Netwerken
Toevalligerwijs kreeg ik in diezelfde week een mail van Bernd Weeke, die mij óók op de mogelijkheid van EFRO-subsidies wees. Hij zag dat de Europese Unie Netwerk023 in Haarlem subsidieert in het kader van 'Kansen voor West'. Dat is een netwerk voor mediabedrijven in de regio Haarlem. Zoiets zou misschien ook kunnen voor Leiden Communicatiestad, Biosciencepark en/of Stadslab Leiden.

Projectvoorstel
Ik heb inmiddels enorm veel zin om voor de Europese Unie, maar ook voor initiatieven als Mooi Nederland van het ministerie van VROM, een projectvoorstel te schrijven om zo aanspraak te maken op die miljoenen, en de ontwikkeling te versnellen. Ik weet namelijk zeker dat we een goede kans van slagen hebben. Als ik de andere projecten bekijk waar nu de miljoenen naartoe gaan, doen we daar echt niet voor onder. Maar ik geloof dat hier wel de grens ligt tussen wat ik als betrokken burger kan doen en wat op het bordje van de gemeente ligt. Zodra het nieuwe college in Leiden rond is maar eens langs bij de wethouder. In de hoop dat hij/zij mijn enthousiasme deelt.

Geen opmerkingen: