donderdag 29 oktober 2009

Vier miljoen voor groene singelrand

Het college van B&W van de gemeente Leiden wil vier miljoen euro uittrekken voor het versterken van de groene singelrand om de Leidse binnenstad. Het gaat dan met name om het aanleggen van ontbrekende verbindingen en het verwijderen van de dam in de Maresingel bij de EON. Het geld komt uit de 225 miljoen euro die de verkoop van de aandelen in NUON oplevert de komende jaren. Ook wil het college zeven miljoen reserveren voor het realiseren van goed ingepaste parkeergarages.

Impuls
Voor de ontwikkeling van Quartier Leyden kan dit goed nieuws zijn. De meeste hickups in de groene singelrand bevinden zich in dit deel. Denk bijvoorbeeld aan een brug tussen de Zijlpoort en het Ankerpark. Een goed ontsloten groen gebied kan een geweldige impuls betekenen voor de ontwikkeling van het hele gebied. Het (ondergronds) parkeren zou een zegen kunnen zijn als daardoor bijvoorbeeld een Cultuurplein/park op de Lammermarkt kan worden gefinancierd.

Aanjaaggeld
Vier miljoen is niet genoeg om overal echt bijzondere kwaliteitvolle aaneengesloten parken, een doorgaand wandel/fiets/skatepad en drie bruggen (foto) aan te leggen. Maar het is hopelijk wél genoeg om daarmee andere belanghebbenden in het gebied en andere subsidiegevers (EU, Rijk, provincie) te enthousiasmeren om mee te investeren. Samen kunnen we er dan echt wat van maken.

IJshal
Andere in het oog springende voorgestelde investeringen zijn:
- Bereikbaarheid (Ringweg Oost, Rijnlandroute): 35 miljoen
- Stadsherstel binnenstad, eventueel via een NV Stadsherstel: 2 miljoen
- Wonen boven winkels: 2 miljoen
- Bijdrage aan nieuwe ijsbaan: 2 miljoen.

Geen opmerkingen: