maandag 14 september 2009

Pak Garenmarkt en Lammermarkt in één keer aan

De gemeente laat de mogelijkheden onderzoeken om het parkeren op de Garenmarkt ondergronds te brengen. De Lammermarkt wordt voorlopig buiten beschouwing gelaten omdat men maar één ding tegelijk kan. Dat zou wel eens een gemiste kans kunnen zijn. Een enorme gemiste kans zelfs, om van de Lammermarkt een fantastisch cultuurpark, de centrale entree naar het Cultuurkwartier en een scharnierpunt in Quartier Leyden te maken.

Geïntegreerd benaderen
Een paar maanden geleden sprak ik met een marktontwikkelaar van Q Park uit Maastricht, dat op zijn beurt weer samenwerkt met een aantal grote ontwikkelaars van parkeergarages. Q Park heeft de locatie Lammermarkt voor ondergronds parkeren al eerder in het vizier gehad. Hij dacht dat er zeker mogelijkheden waren om ondergronds parkeren hier te realiseren, maar alleen als er geïntegreerd naar wordt gekeken, dus in samenhang met andere parkeerlocaties en het parkeerbeleid in de stad.

Terugverdienmodellen
Wat er op de Garenmarkt gebeurt, heeft effect op de toekomstige mogelijkheden voor de Lammermarkt, zei hij. Daarbij gaat het niet (alleen) om het afstemmen van tarieven, maar (vooral) om ‘terugverdienmodellen’. Simpel gezegd (mogelijk iets te simpel): ondergronds parkeren kost geld. Dat verdien je terug door óf hele hoge tarieven te rekenen en betaald parkeren tot in een grotere omgeving om de binnenstad te introduceren, óf door erop of ernaast vastgoed te ontwikkelen dat wél geld oplevert. Heb je twee ondergrondse parkeergarages die je tegelijkertijd door één marktpartij laat ontwikkelen, dan zou het zo kunnen zijn dat je op één terrein (bv Garenmarkt) bouwt om daarmee de garage onder het andere terrein (gras voor cultuur) mede te bekostigen.

Misschien alsnog?
Zijn advies was dan ook om niet alleen een externe studie naar de Garenmarkt te doen, maar daar de Lammermarkt meteen bij te betrekken... Misschien dat dat alsnog kan? Ik ben zeker geen parkeer-expert, maar wat deze meneer van Q Park vertelde kwam reëel op mij over.

P.S. De foto komt trouwens uit Rotterdam, dat zowel in slagvaardigheid als in gekozen oplossing als voorbeeld kan dienen voor Leiden.

Geen opmerkingen: