woensdag 16 maart 2011

Bewoners denken mee over Cultuurpark Lammermarkt

'Puntgaaf' was het winnende ontwerp voor het nieuwe Cultuurpark op de Lammermarkt in Leiden. Maar wat vinden de omwonenden zélf het beste ontwerp? En waarom? Voor wie is het park/plein eigenlijk bestemd, en waaraan moet zo'n plein of park voldoen? Welke ideeën van buurtbewoners zouden de plannen verrijken? Dat is het thema van de workshop die op 22 maart wordt gehouden in Scheltema. De resultaten worden gepresenteerd rond de Open Monumentendagen in september.

Drie workshops
De workshop is de eerste van een serie van drie die wordt georganiseerd door Stadslab Leiden en de jubilerende buurtverenigingen Noordvest-Molenbuurt en De Oude Morsch, die dit jaar 400 jaar oud zijn geworden. Bij de festiviteiten willen de verenigingen niet alleen terugkijken, maar ook nadenken over de toekomst van de wijk. Behalve het Cultuurpark worden dit voorjaar ook workshops gewijd aan het Singelpark en aan een nieuwe bestemming voor het industriële gebied rondom de EON-centrale aan de Langegracht.

Wandeling, lezing, brainstorm
De workshop van 22 maart staat onder leiding van stedebouwkundige Fons Verheijen. HIj gaat over het plan om de Lammermarkt, inclusief het parkeerterrein bij Molen De Valk, om te toveren tot een cultuurplein/park. Deze workshop start met een korte wandeling naar de Lammermarkt, om ter plaatse de situatie te bekijken. Dan volgt een lezing van Verheijen. Vervolgens gaan de aanwezigen in kleine groepjes uiteen om te brainstormen over hun ideale park of plein.
Prijsvraag
In januari 2011 is door Stadslab Leiden en RAP een ideeënprijsvraag gehouden onder architecten uit heel Nederland over de herinrichting van de Lammermarkt. De gemeente Leiden heeft besloten om de auto’s in een ondergrondse parkeergarage onder te brengen. Dat maakt het mogelijk om het gebied rondom Molen De Valk een nieuwe toekomst te geven. Een jury van drie experts beoordeelde de 44 inzendingen, die nu te zien zijn in een tentoonstelling in het RAP aan de Nieuwstraat.
 
Aanmelden
De workshop is bedoeld voor inwoners van Noordvest, Molenbuurt en de Oude Morsch in Leiden en start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Deelname is gratis. Graag aanmelden op telefoonnummer 071-522 4308 of via het emailadres van de buurtvereniging: noordvest@gmail.com.

Geen opmerkingen: