woensdag 2 maart 2011

Provincies: Leiden tussen wal en schip?

Zuid-Hollanders voelen zich (met Flevolanders) het minst verwant met hun provincie, blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Binnenlands Bestuur. Toch spreekt 69 procent zich uit vóór een eigen provincie. Van alle inwoners van Zuid-Holland is slechts twee procent voor een fusie tot één Randstadprovincie.

Ik ben benieuwd hoe die cijfers liggen als je het alleen aan Leidenaren zou vragen. Mijn vermoeden is dat mensen in bv Dordrecht of Rotterdam zich meer Zuidhollander voelen dan mensen in Leiden. Fysiek ligt de stad direct naast de provinciegrens met Noord-Holland. En ook qua beleving lijkt de stad een beetje uit het zicht ten opzichte van de rest van de provincie, bijvoorbeeld als je kijkt naar 'mijn' onderwerp creatieve industrie/stad en communicatiestad. Bovenregionale initiatieven en economische speerpunten lijken aan kracht te verliezen als ze eenmaal de gemeentegrenzen van Den Haag zijn gepasseerd.

Misschien komt het omdat Leiden zichzelf te weinig op de kaart zet in Zuid-Holland. En misschien komt dat weer omdat Leiden voor wat betreft de creatieve economie mogelijk meer georiënteerd is op Amsterdam en omgeving dan op de zuiderburen. Maar Leiden maakt dan weer geen onderdeel uit van bijvoorbeeld Creative Cities Amsterdam Area, wat inhoudelijk gezien op zich logisch zou zijn. Maar CCAA wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Amsterdam en Utrecht, en het lijkt me sterk dat de provincie Zuid-Holland voor wat betreft Leiden in CCAA zou stappen.

Al met al vallen we dus een beetje tussen de wal en het schip heb ik het gevoel. Misschien dat het voor Leiden niet eens zo gek zou zijn, een Randstadprovincie. Maar zo lang maar twee procent van de bevolking zo'n provincie ziet zitten, lijkt me dat ook een lastig verhaal.

Geen opmerkingen: