vrijdag 28 januari 2011

Stadslab werkt aan pleinenboek

De projectgroep Pleinen van Stadslab Leiden heeft de financiering rond voor een inspiratieboek over pleinen in Leiden. Alleen al de Leidse binnenstad telt meer dan veertig pleinen. Onder andere het Stimuleringsfonds voor de Architectuur kende een subsidie toe. Volgens de projectgroep moet er veel meer aandacht komen voor de inrichting van de stadspleinen. Zowel voor de inrichting als voor de functie die een plein kan hebben als sociale ontmoetingsplaats. Daar ben ik het van harte mee eens.

Geen opmerkingen: