maandag 1 februari 2010

Verkiezingen in de creatieve stad: CDA aan kop

Het CDA en D66 willen het meest inzetten op de ontwikkeling van de creatieve economie van Leiden. Dat blijkt uit de analyse van de economische paragrafen in de verkiezingsprogramma's.

Kennis- en creatieve economie
CDA en D66 zijn de enige partijen die een belangrijk mechanisme voor de creatieve stad expliciet benoemen: richt je op het ontwikkelen van de (exporterende) kennis- en creatieve economie, die daarmee de toeleverende economie als vanzelf meezuigen. PvdA en VVD willen zich ook richten op de kennisindustrie, maar benoemen het mechanisme niet.

Bioscience en communicatie
Alle vier de partijen willen verdere groei van het biosciencepark mogelijk maken en PvdA, D66 en VVD noemen daarnaast de creatieve/communicatiesector specifiek als te ontwikkelen pijler. VVD en CDA benoemen specifiek dat ze zoeken naar arbeidsintensieve bedrijvigheid voor een stad die krap in zijn jasje zit. CDA noemt als enige het binnenhalen van extra congressen als stimulans voor de economie, en als enige het bevorderen van (technologische) innovaties - ook een belangrijk onderdeel van o.a. Richard Florida's onderzoek naar succesvolle steden.

Alle andere partijen hebben het stimuleren van de ontwikkeling van de kennis- en creatieve economie niet expliciet in hun verkiezingsprogramma's opgenomen. VVD, CDA en D66 zien kansen in het beter afstemmen van onderwijs op arbeidsmarkt, en het CDA noemt als enige het bevorderen van ondernemerschap bij jong talent op opleidingen.

Starters en doorgroeiers
Leiden staat op de 39e plaats van de 50 grote steden in Nederland als het gaat om het aantal startende ondernemingen. Wat raar is, met zo'n jonge, hoog opgeleide bevolking. CDA en D66 zijn het meest uitgesproken in hoe zij het tij willen keren, daarnaast geven VVD en GroenLinks aandacht aan deze kans. GroenLinks en D66 willen bijzondere gebouwen reserveren voor bijzondere startende bedrijven, ook PvdA en CDA noemen bedrijvenverzamelgebouwen als instrument. PvdA en D66 kijken al iets verder dan de starters, en willen binnen de stad meer ruimte creëren voor doorgroeiende bedrijven om te voorkomen dat ze uitwijken naar andere steden. Alle andere partijen hebben niets in hun verkiezingsprogramma's staan op het gebied van startende ondernemers. Geen van de partijen noemt het idee om niet alleen kantoren te helpen door middel van startsubsidies maar ook (speciaal)winkels. En geen van de partijen ziet een actieve rol voor de gemeente zélf weggelegd op het gebied van inspirerend opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld voor starters.

Winkels en horeca
Aantrekkelijke kwaliteits- en speciaalwinkels vergroten de attractiviteit van een stad. De VVD is het meest uitgesproken voorstander van beiden, het CDA en Leefbaar Leiden noemen de kleinere speciaalwinkels als belangrijk. Geen van de partijen heeft een actief beleid op clustering van winkels. Wat betreft hoogwaardige horeca als onderdeel van een rijk uitgaansleven (ook in alle onderzoeken een amenity): daar refereert alleen het CDA aan. In vrije sluitingstijden van de horeca vinden VVD en D66 elkaar.

Toerisme
Opmerkelijk vind ik dat de verdere ontwikkeling van watertoerisme in bijna alle verkiezingsprogramma's ontbreekt, als stad met de meeste grachten van NL na A'dam. Alleen de VVD en Stem Terug hebben daar nadrukkelijke ideeën bij, bijvoorbeeld de komst van een watertaxi/bus. Het weghalen van de dam bij de EON-centrale (15% vaarwater erbij) wordt genoemd door PvdA en CDA. Meer en betere citymarketing om meer toeristen naar de stad te trekken wordt het verst uitgewerkt door D66 en daarnaast genoemd door CDA. Bij de andere partijen is het binnenhengelen van toeristen veel minder een issue.

De tussenstand na dag 1 (economie):
Het stimuleren van de creatieve economie is het best terug te vinden in de economische paragrafen van CDA en D66, gevolgd door VVD en op gepaste afstand PvdA.
1. CDA
2. D66
3. VVD
4. PvdA
5. GroenLinks
6. StemTerug
Leefbaar Leiden
8. SP
ChristenUnie
Stadspartij Leiden Ontzet

Morgen: de plannen voor cultuur van de Leidse politieke partijprogramma's.

Geen opmerkingen: