woensdag 3 februari 2010

CDA en PvdA winnaar op 'ruimtelijke kwaliteit'

Kansen voor de creatieve stad liggen vooral aan de noordoostrand van de binnenstad. Diverse leegstaande gebouwen zijn of kunnen worden ingericht voor de creatieve industrie en cultuur. D66 en de PvdA zijn de enige twee partijen die een integrale herontwikkeling van deze creatieve wijk als plan hebben opgenomen. Het herontwikkelen van het Stationsgebied is een issue voor PvdA en CDA, D66 heeft er de meest uitgesproken ideeën over. GroenLinks noemt het weghalen van de poortjes in de stationstraverse als enige - belangrijk omdat de stationshal dé verbinding is tussen binnenstad en biosciencepark.

Het gebied rondom EON/Nieuw Leyden wordt nergens genoemd, het gebied haven/Meelfabriek als kansrijke ontwikkellocatie staat vooral bij het CDA scherp op het netvlies. De Meelfabriek, het grootste bouwproject in de binnenstad van de komende vier jaar, en de grootste binnenstedelijke ontwikkeling van de afgelopen dertig jaar, is behalve door CDA alleen genoemd door PvdA en D66. Dat dit thema niet meer leeft, blijft voor mij een vrij onbegrijpelijke situatie.

Parken en pleinen
Aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen en ruimte om te recreëren in de vorm van parken en pleinen zijn belangrijke trekkers voor de creatieve klasse. De groene singelrand ontwikkelen, met een doorgaande wandel/fietspromenade, wordt toegejuicht door CDA en PvdA. Meer en aantrekkelijker groen in de binnenstad in het algemeen is naast deze twee partijen ook een aandachtspunt voor de Christenunie en de SP. Een kwaliteitsverbetering voor de vaak treurige pleinen in onze stad, komt in geen enkel verkiezingsprogramma nadrukkelijk naar boven.

Cultureel erfgoed
D66 en GroenLinks vinden elkaar in het stimuleren van een ambitieus architectuurbeleid (de 'monumenten voor de toekomst' noemt GroenLinks het). Het ambitieuzer conserveren van de oude binnenstad is belangrijk in de verkiezingsprogramma's van PvdA, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De PvdA gaat het verst en wil dat de binnenstad werelderfgoed wordt. CDA en GroenLinks tonen zich voorstander van het open maken van gedempte grachten. Een binnenstad die schoon, heel en veilig is vinden we vooral terug in de programma's van VVD en CDA en daarnaast PvdA en D66. Een autoluwe binnenstad is een wens van PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en Stem Terug.

Bereikbaarheid en parkeren
De bereikbaarheid van de (binnen)stad is een hot issue voor vrijwel alle partijen. Alhoewel de één daar wat ambitieuzer in is (VVD) dan de ander. Ook zijn de meeste partijen voorstander voor parkeren onder de grond. VVD en Leefbaar Leiden noemen als enige de Lammermarkt als expliciete locatie voor een ondergrondse parkeergarage. Dat is van belang omdat het ruimte zou scheppen voor een cultuurplein/park als centrale entree naar het Cultuurkwartier.

Stand Ruimtelijke Kwaliteit:
CDA en PvdA scoren een gedeelde eerste plaats als het gaat om het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de (binnen)stad, op de voet gevolgd door D66. Ik heb alleen gekeken naar maatregelen die de concurrentiepositie van Leiden ten opzichte van andere steden bevorderen.

1. CDA en PvdA
3. D66
4. VVD
5. GroenLinks
6. ChristenUnie
7. Stem Terug
Stadspartij Leiden Ontzet
9. Leefbaar Leiden
10. SP

Geen opmerkingen: