donderdag 4 februari 2010

Ruimte voor talent: PvdA en VVD

Vandaag een iets diffuser onderwerp: ruimte voor talent en samenwerking. Tolerantie is één van de drie fundamenten onder een succesvolle stad volgens Richard Florida (naast talent en technologie). Daarmee wordt bedoeld: de mate waarin de stad open staat voor mensen van alle gezindten, nationaliteiten, sexuele geaardheid etc. Zo'n klimaat trekt talent uit binnen- en buitenland aan. Eén partij geeft expliciet te kennen dat Leidenaren vooral voor Leidenaren is, en dat is Leefbaar Leiden. Alle andere partijen willen juist een open samenleving, vanuit de gedachte van de creatieve stad/creatieve klasse het meest nadrukkelijk genoemd door PvdA, VVD en GroenLinks.

Samenwerking
Ook heb ik gekeken naar de mate waarin de partijen zich open opstellen ten aanzien van een actieve samenwerking met partijen in de stad die de creatieve stad dragen, zoals de universiteit, biosciencepark, Leiden Communicatiestad, Stadslab Leiden, Cultuurfonds Leiden. Een nauwe samenwerking met de universiteit is vooral een issue voor CDA, VVD en D66. Het CDA noemt het ontwikkelen van een Campus Geesteswetenschappen als voorbeeld. Het creëren van meer studentenwoningen, een belangrijke wens van de universiteit, komt terug in de verkiezingsprogramma's van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D66 en Christenunie. Meer samenwerken met andere partijen in de stad is het meest uitgewerkt door PvdA en wordt daarnaast als uitgangspunt genoemd door CDA en D66. D66 is de enige die het stimuleren van burgerinitiatieven à la Stadslab Leiden noemt. Studenten meer betrekken bij de stad is een belangrijk punt voor PvdA en VVD.

Stand bij dit onderdeel:
De verschillen op deze onderdelen zijn minder groot dan bij de vorige drie. PvdA en VVD scoren het beste, op de voet gevolgd door CDA en D66.

1. PvdA en VVD
3. CDA
4. D66
5. GroenLinks
6. ChristenUnie
7. Stem Terug
Stadspartij Leiden Ontzet
9. SP
10. Leefbaar Leiden

Geen opmerkingen: