donderdag 14 januari 2010

Veel sympathie voor Stadslab Leiden

Stadslab Leiden had gisteren zijn tweede bijeenkomst van de projectteams in Vooraf & Toe. Voortaan vinden eens per maand gezamenlijke woensdagavonden plaats (17 februari, 17 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 7 juli). Daarnaast spreken de teams onderling af. Zo gaat het projectteam Pleinen (doel: de troosteloze pleinen in Leiden kleur geven) binnenkort op werkbezoek bij een aantal pleinen (er zijn er zo'n veertig in de Leidse binnenstad!). De volgende Stadszomernachtsdroom staat voorlopig gepland op zaterdag 26 juni, als het even kan op het door Stadslab Leiden te initiëren stadsstrand!

Aandelen
Stadslab mag als vernieuwend burgerinitiatief op veel sympathie rekenen. Zo zijn de eerste twintig aandelen van 710 euro al verkocht aan organisaties. Binnenkort kunnen ook particulieren een aandeel kopen van tussen de 7,10 en 71 euro. Waarom dat rare bedrag? Bel maar eens met Leiden. Ook blij worden we van de brieven en woorden met aanmoedigingen die vergezeld gaan van de toezeggingen. En we vonden het heel bijzonder dat burgemeester Lenferink Stadslab zo expliciet noemde in zijn nieuwjaarstoespraak. Dit zei hij erover:

Kracht maatschappij komt tot gelding
"Dames en heren, ook dit jaar wil ik graag even stil staan bij het thema samenwerken. Het organiserend vermogen van de samenleving, dat is waar het om gaat. Leiden heeft een prettige omvang. Het is groot genoeg om van alles in huis te hebben en klein genoeg om het geheel nog een beetje te kunnen overzien. De stad kent een enorm aantal actieve mensen en daar ben ik hartstikke trots op. Als overheid moet je de maat­schappelijke samenwerking stimuleren, prikkelen, en daar waar het vanzelf lijkt te gaan, moeten we dat koesteren. Een inspirerend voor­beeld is het Stadslab, een informeel samenwer­kings­verband van tientallen organisaties en individuen dat de creatieve klasse van Leiden wil mobiliseren en projecten gaat opzetten die de stad creatiever, cultureler, spannender en bruisender maken. Ik geloof er in dat de kracht van de maatschappij op deze manier pas echt tot gelding komt. Als gemeente moeten we hierbij op gepaste afstand blijven. Niet in de zin van onverschillig­heid. Waar mogelijk en nuttig kun­nen en moeten goede projecten gesteund worden, maar laat het stadslab vooral de wilde frisheid van limoenen behouden."
Nieuw Utrecht
Grappig trouwens dat in Utrecht een soortgelijk initiatief is als Stadslab Leiden. Het bestaat al sinds 2000 en heeft tientallen projecten succesvol uitgevoerd. Het meest opmerkelijke vind ik nog hoezeer wij op min of meer dezelfde opzet zijn gekomen zonder het voorbeeld te hebben gezien.

Geen opmerkingen: