woensdag 24 juni 2009

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen

Handig, zo'n Google Alerts met "Leiden Communicatiestad" als trefwoord. Zo kwam ik op de reactie die de PvdA gaf op de perspectiefnota van het College van B&W in de gemeenteraad. Het was aangenaam om deze passage te lezen:

"De Partij van de Arbeid is blij dat het huidige college met deze perspectiefnota weer kiest voor een verdere versterking van Leiden en doorgaat met het toewerken naar de toekomstvisie 2030: Leiden, Stad van Ontdekkingen. In 2004 hebben wij gekozen voor een specifiek toekomstscenario, voor een stad die haar kwaliteiten verder versterkt en oplossingen zoekt voor de problemen die zij kent. En met wij bedoel ik in dit geval alle partijen die toen en nu vertegenwoordigd zijn in de raad. We hopen dat er na de komende verkiezingen ruimte komt om die toekomstvisie weer gezamenlijk vorm en inhoud te geven, en dat de polarisatie in deze raad vermindert. 2004 is nog niet zo lang geleden.

De toekomstvisie gaat uit van een sterke stad met drie stevige pijlers onder de economie: kennis, bioscience en communicatie. Het college zet daar gericht op in: ruim een miljoen euro voor bioscience en steun aan Leiden als communicatiestad. En het college doet met deze perspectiefnota meer: anderhalf miljoen extra voor investeringen in de binnenstad, dekking voor de ontwikkeling van Leiden Noord en we gaan door met het realiseren van heel veel nieuwe scholen. Voorwaar geen kleine prestatie, in een tijd waarin de gemeentelijke inkomsten stevig teruglopen en uitgaven snel toenemen.

De PvdA is verheugd met de plannen om van Leiden een echte communicatiestad te maken. Vooral omdat het initiatief hiervoor wordt gedragen door ondernemers en enthousiastelingen in de stad. Door hun inzet komt een van de pijlers onder de toekomstvisie tot bloei. Het lijkt voldoende om hierin beperkt mee te investeren. We zijn dan ook tevreden over de eerste stap die het college heeft gezet door deelname aan de stichting Leiden Communicatiestad.
De derde pijler onder de Leidse economie zijn de grote onderwijs- en zorgsector. We juichen het toe dat in de afgelopen jaren veel tijd en energie in de relatie met belangrijke partners als het LUMC, ROC, Hogeschool en de universiteit is gestopt. En dat die partijen een steeds grotere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad.

De Partij van de Arbeid wil de ontwikkeling van een nieuwe studentencampus mogelijk maken. Dat is goed voor de onderwijsinstellingen in de stad, voor studenten, en voor de gemeente. 2000 studenten extra zullen voor bevolkingsgroei zorgen, in plaats van krimp."

Geen opmerkingen: