woensdag 28 januari 2009

Programma Binnenstad gepresenteerd

Vorige week heeft het College van B&W van de gemeente Leiden zijn visie op de ontwikkeling van de binnenstad van Leiden gepresenteerd. Dat plan is hier te downloaden. Ik vind het een goed doordacht, inspirerend plan. Duidelijk komt naar voren hoe Leiden zijn centrumfunctie weer kan terugkrijgen. Bijvoorbeeld door het winkelaanbod te vergroten, het aanzien van de stad te verfraaien en door het culturele aanbod te verbeteren. Ook de ideeën over Quartier Leyden, een creatieve, culturele wijk aan de noordoostrand van de binnenstad, komen erin terug. Ik ben heel benieuwd wat de reacties in de inspraakprocedure zullen zijn.

Geen opmerkingen: