dinsdag 6 september 2011

Singelpark: topontwerp gevraagd

Met het projectteam Singelpark van Stadslab Leiden hebben we vorige week een gesprek gehad met wethouder Frank de Wit en enkele ambtenaren die zich met het project Singelpark bezighouden. Dat werd al snel een enthousiaste bijeenkomst, want met de gemeente delen we de stevige ambitie om van de zes kilometer lange Leidse singels het langste, mooiste en spannendste park van Nederland te maken. Als Stadslab Leiden dragen we daar graag ons steentje aan bij.

Designcompetitie
In de eerste plaats willen we graag met de gemeente en RAP Architectuurcentrum een internationale designcompetitie uitschrijven. We geloven dat een park op de grootste nog zichtbare verdedigingsgordel van Europa een toparchitect verdient voor een masterplan, waarbij de vraag met name is hoe je met behoud van de sterke delen van de singel (Plantsoen, Hortus, begraafplaatsen etc.) toch herkenbaarheid kunt smeden in het hele Singelpark. Zodat als je over een jaar of tien een 'rondje singel' loopt over de Singelpromenade, je aan de ene kant voor je gevoel door één en hetzelfde park wordt geleid, terwijl je aan de andere kant continu wordt verrast door de rijkheid aan functies en gebieden, van de industriële complexen in het noorden tot de lommerrijke parken in het zuiden.

Waarde vastgoed vermeerdert
We hebben onderzocht welke voordelen een park oplevert voor de stad. In de eerste plaats de economische voordelen: groen kost niet alleen, maar levert een meervoud op. Zo vermeerdert de waarde van vastgoed, gaan mensen meer bewegen en de zorgkosten omlaag en komen er meer bezoekers die langer blijven. Maar ook bijkt uit studies: door groen toe te voegen worden mensen gelukkiger, gaan kinderen meer buiten spelen, groeit de sociale cohesie, wordt de luchtkwaliteit veel beter, gaat de criminaliteit omlaag. Deze effecten treden op binnen een straal van 500 meter. Voorwaarde is wel dat dat groen van hoge kwaliteit en goed toegankelijk is: je moet er graag naartoe willen.

Meer budget
Om tot die kwaliteit te komen is waarschijnlijk meer budget nodig dan het geld dat de gemeente er nu voor uittrekt. Daarom willen we als Stadslab helpen om een sponsor- en fondsenwervingscampagne op te zetten. Hoe meer geld, hoe meer kwaliteit. Hoe meer kwaliteit en budget, hoe groter de kans dat topontwerpers interesse hebben. Hoe beter het ontwerp en hoe bekender de architect, hoe groter de kans dat je meer geld binnenhaalt en hoe meer kwaliteit je toevoegt. Hoe meer kwaliteit je krijgt, hoe groter het positieve effect voor stadseconomie en samenleving. Een vicieuze cirkel.

Communicatiecampagne
Het is daarom belangrijk om het Singelpark goed aan de man te brengen. Als Stadslab hebben we dan ook aangeboden om een communicatiecampagne op te zetten. Eerst vooral rondom de designcompetitie, daarna als marketing- en voorlichtingsmiddel rondom de aanleg en verdere uitbouw van het park. De winnaars van de competitie zouden bekend moeten worden gemaakt op een groot congres volgend voorjaar. We gebruiken het congres ook als belangrijk moment in de fondsenwerving. En we hopen dan ook een Vereniging van Vrienden van het Singelpark te lanceren die het stokje van Stadslab overneemt. De Friends of the High Line in New York geldt daarbij als voorbeeld van een goed opgezette en actieve organisatie.

Meedoen?
Al met al een hoop werk aan de winkel voor het projectteam met daarin ook Michelle de Roo (landschapsontwerper), Cor Smit (stadshistoricus), Geert Crielaard (strateeg openbare ruimte) en Fons Verheijen (architect). De komende tijd zal in het teken staan van afstemming met de gemeente, het uitbreiden van onze organisatie en het inrichten van de communicatie. Wil je een bijdrage leveren aan het Singelpark, in welke vorm dan ook, dan hoor ik het graag!

4 opmerkingen:

Vincent zei

Ten eerste lijkt het me geweldig voor de stad Leiden als dit plan gerealiseerd kan worden!

Ten tweede begrijp ik natuurlijk de redenen dat er voorkeur is voor een internationale top-architect, toch hoop ik dat er ook kans wordt gegeven aan lokale architecten!

Bijvoorbeeld een prijsvraag vooraf waar een soort wildcard gewonnen kan worden voor deelname aan een internationale selectie-prijsvraag.

Of bijvoorbeeld onder supervisie van een top-architect deelplannen van lokale architecten?

Jeroen Maters zei

Beste Vincent, je laatste voorbeeld hebben we als suggestie in het advies aan de gemeente opgenomen. Groet, Jeroen

Vincent Muller zei

Jeroen, dat is goed om te horen, bedankt!
Denk dat het belangrijk is voor de stad om ook juist de lokale economie te betrekken om het Leidse ondernemersklimaat te stimuleren.

Succes met de fondsenwerving en communicatiecampagne!
Gr, Vincent

Gerard van Hoorn zei

Beste Jeroen,

Goed idee om een competitie uit te schrijven voor het Singelpark met goede tuin- en landschapsarchitecten. Als een soort Pavlovreactie komt daar meteen het adjectief internationaal bij. Niet nodig. De allerbeste tuin- en landschapsarchitecten van de wereld komen uit Nederland. Volgens mij is de kans op succes het grootst als het doel van de prijsvraag een realiseerbaar project is dat simpelweg uitgevoerd gaat worden (en snel). Geen moeizame constructies met masterplannen, deelontwerpen, supervisiesessies, workshops enz. Deelname aan een prijsvraag is voor een (top)architect een erg grote investering. Als de realisatie van het plan onduidelijkheden bevat of onnodig gecompliceerd wordt doen de toppers niet mee. Hou het simpel en vraag niet meer dan je kan betalen. Het idee van het Singelpark is te goed om te laten mislukken.