dinsdag 23 augustus 2011

Rabobank Leiden wil de stad verder helpen

Rabobank Leiden e.o. wil de meest coöperatieve bank van Nederland worden. Met de nieuwe ledenraad wil de bank onderzoeken hoe zij met haar leden een actievere rol kan spelen in het sterker maken van de stad en regio. Dat is een prachtig voornemen natuurlijk. In dit filmpje, gemaakt voor de ledenraadvergadering, vertelt een aantal mensen over de kansen die er liggen voor de stad. Vanuit Stadslab Leiden mocht ik (vanaf minuut 4'10") een oproep doen. Naast Stadslab als broedplaats van nieuwe ideeën zouden we eigenlijk een Stadsfabriek nodig hebben die de meest kansrijke ideeën eruit pikt en ze tot werkelijkheid maakt. Het zou goed zijn als de leden van de Rabobank daar hun kennis en netwerken voor kunnen inzetten.

Geen opmerkingen: