woensdag 11 mei 2011

Leiden vestingstad

Leiden is de grootste vestingstad van Nederland waar de vestingstructuur nog goed terug te zien is, met een singel met bolwerken rondom en her en der vestingwallen en verdedigingswerken (o.a. Zijlpoort, Morspoort, Kruittoren). Toch staan wij niet in het boekje 'Vestingsteden' van de ANWB, met daarin veertig wandelingen in vestingsteden. Hoe kan dat?

Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat we van onszelf nauwelijks in de gaten hebben welke unieke positie wij innemen met onze 6,1 kilometer lange vestinggracht, de singel. Vanuit die optiek bezien is het misschien niet zo raar dat anderen dat helemaal niet zien. We zijn ook geen lid van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden.

We staan wel op het kaartje voor in het boekje. Met als aanduiding 'Steden waarvan de wallen zijn gesloopt maar het patroon van de vestinggwerken nog (grotendeels) goed zichtbaar is'. Dat geldt voor een hoop andere steden, maar die zijn allemaal kleiner of hebben een minder fraaie zichtbare structuur. De ontwikkeling van het Singelpark kan een mooie aanleiding zijn om dit unieke facet van de Leidse binnenstad onder de aandacht te brengen van bewoners van de stad en bezoekers uit binnen- en buitenland. En van de uitgever van het boekje.

Geen opmerkingen: