maandag 18 april 2011

Veel enthousiasme voor Singelpark

Enthousiasme onder de bevolking voor het aan te leggen Singelpark langs de 6,1 kilometer lange singel van Leiden. Gisteren heb ik vanuit Stadslab Leiden een presentatie verzorgd over het park aan bewoners van de jubilerende wijken Noordvest en Oude Morsch (de gemeente kon helaas niet). Beide wijken bestaan 400 jaar.

Makkelijk te verkopen
Zowel het park als het doorgaande pad door het park, de Singelpromenade, vallen bijzonder goed. Niet alleen bij deze brainstorm in het paviljoen van Museum Volkenkunde, maar overal waar ik mensen spreek over het langste park van Nederland. Het besef dat wij in Leiden de grootste singels en vestingwallen van Europa hebben, en dat we véél meer met dat gegeven moeten doen, is ook een makkelijk te verkopen boodschap.

Verrommeld
Het park vergt in de wijken Noordvest en Oude Morsch de grootste ingrepen. Aan de zuidkant van de singels (Plantsoen, Plantage etc.) is de kwaliteit van singel en parken een stuk hoger dan aan de 'verrommelde' noordkant, waar parkeerplaatsen, hekken en bebouwing in de weg staan. Maar er is goede hoop dat met de komst van het Cultuurpark op de Lammermarkt en een industrieel landschapspark rondom de EON-centrale een aantal belangrijke stappen kunnen worden gezet om kwaliteit aan de noordkant toe te voegen.

Noord-zuidas
Nu de wijken Groenoord en Nieuw Leyden worden aangelegd, wordt de noord-zuidas opeens een stuk belangrijker. Die loopt precies over het EON-terrein. Dat maakt volgens enkele aanwezigen de noodzaak om hier iets aan te doen, een stuk belangrijker. Met name het vervangen van de dam bij de EON-centrale door een brug, zodat er boten kunnen varen, leverde enthousiaste reacties op.

Singelpromenade
De singels mogen zich sowieso in een toenemende belangstelling verheugen. Op 19 juni is de tweede editie van de Singelpromenade. En toen ik gisteren ter voorbereiding een deel van de singels bezocht, was het druk met groepen wandelaars die de singels als onderdeel van hun wandelparcours hadden. Dat kan alleen maar meer worden als straks de hele singel met een doorlopend wandelpad verbonden is.

Museumtuin
Zelf een keer wandelen? Hier vind je een kaartje. Ga je overdag, dan kun je trouwens via de tuin van Museum Volkenkunde lopen in plaats van via de Morssingel. Gisteren werd samen met het museum óók gebrainstormd (o.a. door kinderen) over hoe deze tuin méér een publieksfunctie kan krijgen.

Geen opmerkingen: