maandag 11 april 2011

Nieuwe media ingezet voor nieuwe Cultuurnota

Mooie discussies op LinkedIn en Twitter over de nieuwe Cultuurnota die de gemeente Leiden aan het opstellen is. De gemeente gebruikt LinkedIn-group Cultuur071 en Twitter (hashtag #cultuur071) om mensen te laten meedenken over de nota die later dit jaar moet verschijnen. Overigens doen er totnogtoe doen er meer cultuurbezoekers dan cultuurmakers mee aan de discussies.

De meest populaire discussie op LinkedIn gaat over hoe de cultuursector in Leiden minder versnipperd zou kunnen worden. 'Verbinden' als voorwaarde om gemeentesubsidie te ontvangen werkt volgens wethouder Jan-Jaap de Haan niet erg.

Een andere discussie wordt gevoerd over de vraag in hoeverre cultuur moet verrassen in relatie tot bezoekersaantallen. De stelling is dat ook van innovatieve projecten mag worden verwacht dat er substantiële bezoekersaantallen op af komen als er gemeentelijke subsidies mee gemoeid zijn.

Beeldend kunstenaar Fleur van den Berg startte een discussie waarbij zij oproept om een klimaat te creëren in de stad waar interessante makers graag naartoe komen.

Geen opmerkingen: