dinsdag 18 januari 2011

Elitevorming

De komende tijd wil ik me gaan verdiepen in 'elitevorming'. Ik hou me al een tijdje bezig met de vraag hoe het komt dat de ene stad of regio succesvoller is dan de ander. Ik vermoed dat een belangrijk onderdeel daarvan is de aanwezigheid, kwaliteit en functioneren van een elite in de stad. En ik verwacht dat hoe lager de bestuurskracht van een stad is in politieke en financiële zin, hoe belangrijker de rol van de elite is voor het succes van een stad.

'De elite' bestaat volgens de definities uit mensen uit 'hogere kringen' die aanzien hebben vanwege financiële status of hun positie op cultureel, bestuurlijke of maatschappelijk gebied. Stel je nou voor dat je binnen de elite een sfeer weet te creëeren waarin het collectieve belang van de stad een belangrijke plaats inneemt. En dat je een open sfeer weet te creëeren waarin de elite nadrukkelijk ideeën en meningen van buiten de elite betrekt. Dan zou het zo maar eens kunnen zijn dat zo'n elite een essentiële en waardevolle rol kan vervullen in de succesvolle ontwikkeling van de stad. Een elite die met gezamenlijk geld, macht, ideeënrijkdom en netwerk achter projecten gaat staan die anders niet of moeizaam van de grond zouden komen. Juist voor een stad als Leiden zou dat waardevol kunnen zijn.

Bij o.a. wetenschappers heb ik de vraag uitgezet naar het hoe en waarom van elitevorming. En ik ben met een voorzichtige inventarisatie bezig van hoe de elite in Leiden zich organiseert. Wie zitten erin, wie heeft contact met wie, waar komen ze bij elkaar, voor welke zaken zetten ze zich in en welke zaken blijven liggen? Mijn eerste gevoel is dat 'de' Leidse elite niet bestaat, maar dat er heel veel subnetwerken zijn met elk een flink ander karakter. Variërend van 'ondernemersborrelen op de Kaag' tot 'onder professoren' en alle gradaties daartussen. Mocht iemand een en ander ooit al eens in kaart hebben gebracht, dan houd ik me van harte aanbevolen.

Geen opmerkingen: