donderdag 2 december 2010

Maak een plan voor een park

Wie maakt het mooiste plan voor een Cultuurpark bij Molen de Valk? Het RAP architectuurcentrum, Stadslab Leiden en BNA Architectuurkring Rijnland houden samen een architectuurprijsvraag voor de Lammermarkt.

De aanleidingen zijn de aanbevelingen van twee Stadslab-werkgroepen (Cultuurkwartier en Pleinen) en het voornemen van de gemeente Leiden in het Lammermarktgebied een ondergrondse parkeergarage te bouwen. De gemeente zal in februari 2011 starten met een projectgroep Lammermarkt om tot uitvoerbare plannen te komen. Eendachtig de doelstelling van het Stadslab om van onderaf creatieve ideeën te genereren voor de stad Leiden lijkt het goed om alle ontwerpende geesten uit te dagen ideeën te leveren, die als basis aangereikt worden voor de gemeentelijke projectgroep. Een ideeënprijsvraag als braintrust.

De benodigde inschrijfformulieren vind je hier. Uiterste inleverdatum is 4 januari.
Fijn dat RAP en Stadslab samen optrekken. We hebben elkaar nodig. Vergelijkbaar met computer en software. Het RAP is er voor de hardware, de gebouwde omgeving. Stadslab voor de software, de functies in die gebouwde omgeving. De een is nutteloos zonder de ander.

Geen opmerkingen: