dinsdag 16 november 2010

De waan van de dag of de toekomst van Leiden?

Hoe kan het dat we de op twee na rijkste bevolking van Nederland hebben, maar dat Leiden 24e staat van de 25 winkelsteden van Nederland (Consumentenbond)?

Hoe kan het dat we de een na grootste creatieve klasse hebben van Nederland, maar dat we maar op de 24e plaats staan als het gaat om de omvang van de (creatieve) economie?

Hoe kan het dat we één van de beste universiteiten van Europa hebben, maar dat de universiteit marktaandeel verliest en afdelingen naar Den Haag verhuist?

Bij het zien van (flarden) begrotingsbehandeling in de Leidse gemeenteraad kreeg ik een beetje hetzelfde gevoel als bij de film Festen. De ene na de andere onheilstijding bereikt de feestgangers, maar er wordt gewoon doorgefeest. De honden blaffen, de karavaan trekt voort.

Natuurlijk is het belangrijk waar we ons vuilnis laten en of dat in ondergrondse containers moet. Of er wel of geen reclamezuil naast de A4 moet staan. Ik snap heel goed dat je stil wilt staan bij de (on)mogelijkheid van een lastenverhoging van 10% van de sportclubs. En ik kan me ook voorstellen dat het fijn is om te memoreren dat er een nieuwe bestuursstijl is. Maar het zou mij een lief ding zijn als we naast de waan van de dag ook met het Leiden van de toekomst bezig zijn.

De stad groeit niet evenredig mee met de eisen die de huidige tijd aan steden stelt. De ontwikkeling van de stad blijft achter bij de ontwikkeling van haar bevolkingssamenstelling. Als er niet snel wat gebeurt, raken we steeds verder achterop bij concurrerende steden. We zien de universiteit vertrekken, bedrijven, winkelend publiek. Maar het tij is nog te keren, als we er met zijn allen echt werk van maken. Ik hoop dat er bij de volgende begrotingsbehandeling, of eigenlijk bij meer raadsvergaderingen, meer tijd komt voor in mijn ogen het belangrijkste agendapunt: het succes of falen van Leiden als stad in de Randstad, Nederland en Europa.

Geen opmerkingen: