vrijdag 10 september 2010

Een zwembad naast de E.ON centrale?

Iedereen die vaart en schaatst door Leiden weet 'm te vinden: de dam bij de E.ON-centrale, de enige niet-doorvaarbare plek in de zes kilometer lange singel rond de historische binnenstad. Zonder dam wordt de hele noordoostkant van de stad toegankelijk voor scheepvaart en krijgen we er 15% vaarwater bij. We hebben dan de grootste doorvaarbare singel van Nederland, misschien wel van Europa. Iedereen is het er wel over eens: de dam moet weg. Het is een diep gekoesterde wens van omwonenden, plezierbootbezitters, reders, schaatsers, gemeente... Maar die dam ligt er niet voor niets.

Niet schaatsen
Aan de ene kant van de dam wordt koud water ingenomen als koeling voor de energiecentrale. Een deel van het opgewarmde water gaat naar de stadsverwarming, water met wat restwarmte van een paar graden wordt aan de andere kant van de dam weer de Maresingel in gepompt. Daarom kunnen we nooit schaatsen daar als er in de rest van de stad wel geschaatst kan worden: het water is te warm en geeft te veel turbulentie.

Buis
Er zijn twee oplossingen begreep ik, die beiden geld kosten. Oplossing 1: het warme water wordt via een lange buis een stuk verder bijvoorbeeld de Haarlemmertrekvaart in gespoten. Dat is al eens eerder gebeurd twee jaar geleden, toen het water een stuk verder moest worden geloosd vanwege baggerwerkzaamheden van de gemeente in verontreinigde grond vlakbij (foto). Voordeel is dat de dam weg kan en je kunt varen. Nadeel is dat de Haarlemmertrekvaart 's winters niet dicht ligt en je die buis helemaal moet ingraven.

Zwembad
Oplossing 2: er komt een groot bassin naast de centrale waarin het warme water kan afkoelen, om het daarna alsnog koud in de singel te lozen. Voordeel is dan dat de dam weg kan én het water van de singels zo koud kan worden dat je er kunt schaatsen. En misschien een voordeel 3: zou het geen idee zijn om van dat bassin meteen een mooi, hip openluchtzwembad te maken op die parkeerplaats tussen de centrale en Nieuwe Energie? Je hebt dan gratis verwarmd water. Het zal ongetwijfeld moeilijk zijn, maar zolang het niet onmogelijk is, is het de moeite van het uitzoeken waard toch?

Maatschappelijk ondernemen
Ik heb er vertrouwen in dat E.ON hier op z'n minst over na zou willen denken en mogelijk zou willen investeren in een oplossing. Ik ken het als een bedrijf dat graag zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Dit staat op de website: "E.ON handelt altijd met het oog op het maatschappelijk belang op lange termijn. Dat zijn we verplicht tegenover (...) leefomgeving en de maatschappij waarin we leven en werken. Overal waar E.ON actief is, willen we de leefbaarheid vergroten met als doel een blijvend gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. We houden rekening met de behoeften van de huidige generatie en anticiperen op de behoeften van de generaties na ons." En: "E.ON plaatst gemeenschappelijk belang boven eigen belang. Bij E.ON kijken we kritisch naar onszelf en naar onze rol in de maatschappij." Dit lijkt me een uitgelezen kans.

Geen opmerkingen: