woensdag 23 juni 2010

Festivals kunnen meer samenwerken

De stad Leiden heeft zo’n zestig culturele evenementen. Bijna elk weekeinde is er wel wat te doen. De evenementen zorgen voor dynamiek in de stad. Hoe zouden de evenementen en festivals zich verder kunnen ontwikkelen in kwaliteit en (landelijke) aandacht? Hoe kan Leiden een echte aantrekkelijke festivalstad worden? Met die vraag is een projectgroep van Stadslab Leiden in samenwerking met het Cultuurfonds Leiden aan de gang gegaan.


Zelfde problemen
Vele interviews met Leidse organisatoren van de festivals en andere evenementen schetsen het beeld dat de organisatoren vaak met dezelfde problemen te maken hebben bij de uitbouw van hun activiteiten. Onder andere doordat men veelal op vrijwilligers drijft en dat subsidietoekenning laat en vaak projectmatig plaatsvindt. Maar ook omdat het aan onderlinge samenwerking ontbreekt.

Naar een krachtige festivalstad
Stadslab Leiden en Cultuurfonds Leiden willen met de organisatoren gaan meedenken over hoe we van Leiden een krachtige festivalstad kunnen maken. In het najaar van 2010 komt er een expertbijeenkomst als afsluiting van de inventarisatie. Daarin wordt verder gebrainstormd over ideeën ter verbetering van het festivalklimaat, kunnen festivalorganisatoren elkaar ontmoeten als basis voor samenwerking, en kunnen ze inspiratie opdoen.

Eerste ideeën

Eerste ideeën die uit de interviews naar voren komen en die het festivalklimaat kunnen verbeteren:
- Ontwikkel een gezamenlijke backoffice voor functies als marketing en organisatie;
- Zorg voor meer verbinding met scholen in het kader van kunsteducatie;
- Gemeente: ontwikkel een transparant subsidiebeleid met meerjarige subsidies;
- Festivalorganisatoren: zoek andere organisatoren op en bekijk welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn;
- Creëer meer ontmoetingsplekken voor kunstenaars en andere creatievelingen in de stad;
- Ontwikkel een aantal festivals door tot (meerdaagse) festivals met een landelijk bereik en betrek subsidiegelden van het Rijk erbij;
- Ontwikkel de sterke evenementen (klassieke muziek en cultureel erfgoed, musea) en geef meer aandacht voor onderontwikkelde sectoren: beeldende kunst en theater.

1 opmerking:

Trudy Kwik / Kwik Events zei

Helemaal mee eens! De organisaties van de Leidse Jazzpodia hebben de 1e stappen olv Erica Haffmans gezet om tot een betere en efficientere samenwerking te komen!
WIN WIN is het motto!