donderdag 10 juni 2010

Brede steun voor Cultuurkwartier Leiden

De ontwikkeling van een Cultuurkwartier rondom de Oude Vest en de Lammermarkt wordt breed gesteund. Dat bleek uit het werkatelier dat Stadslab Leiden maandagavond hield in het Scheltemacomplex. Ruim vijftig museum- en podiumdirecteuren, architecten en stedenbouwers, cultuurmakers, politici en ambtenaren kwam bijeen om te brainstormen over de invulling van wat mogelijk het grootste cultuurkwartier van Nederland gaat worden. Ook een aantal bewoners in het gebied deed mee.

Goud in handen
"Met vier musea, drie podia, twee bioscopen en een danssalon binnen een straal van tweehonderd meter hebben we goud in handen", zo zei wethouder Cultuur Jan-Jaap de Haan. Hoogleraar/architect Fons Verheijen toonde zich even zo enthousiast in zijn inleiding. Hij schetste hoe alle gebouwen voor cultuur fysiek met elkaar verbonden kunnen worden. Ik zelf mocht namens Stadslab vertellen waarom het voor de concurrentiepositie van de stad Leiden zo belangrijk is om een bruisend cultuurkwartier te hebben.

Cultuurpark
Veel energie onstond rond het idee om rondom Molen de Valk een Cultuurpark aan te leggen. De auto's gaan dan ondergronds. Daarmee komen er méér parkeerplaatsen, onder andere nodig om de extra bezoekers van het Nobelcomplex en de uitgebreide Lakenhal te kunnen ontvangen. En de groene singelrand wordt versterkt. De gemeente Leiden had eerder al te kennen gegeven hier NUON-gelden voor te willen gebruiken. Fons Verheijen stelde voor om bij de komst van de Rijngouwelijn de vervoersstroom te verleggen van de Molenwerf naar de Maresingel (zie plaatje - klik erop voor een vergroting), zodat je een mooi groot park rondom de molen krijgt. De tijdelijke brug vlak bij de molen wordt dan wat verplaatst. Eerder was het bureau Maxwan, dat het plan voor het stationsgebied ontwikkelt, met exact hetzelfde idee gekomen.

Scharnier tussen station en kernwinkelgebied
Verheijen stelde dat in de plannen voor het stationsgebied een route moet worden gecreëerd van het station naar het Cultuurpark (zie plaatje), waarmee er een alternatief ontstaat voor de route Stationsweg/Steenstraat. Het Cultuurpark wordt dan de centrale entree van het Cultuurkwartier, waarbij de Lakenhal een 21e eeuwse ingang aan het park zou krijgen. De gebouwen links en rechts van die ingang, aan de zuidkant van de Lammermarkt, zouden een nieuwe functie kunnen krijgen als ateliers/hippe horeca/speciaalwinkels/studentenhuisvesting.

Plein over de Oude Vest
Een ander idee van Fons Verheijen is om een groot plein te creëren tussen de Lakenhal en de Leidsche Schouwburg, over de Oude Vest, met ruimte voor kunst en cultuur. Onder dat plein zouden boten kunnen varen. Schouwburg-directeur Bart van Mossel vertelde dat dat idee ook al in een plan van de Schouwburg en de Lakenhal zat. Waar het Cultuurpark op unanieme steun kon rekenen, waren er bij dit idee wel enkele aanwezigen die er hun bedenkingen bij hadden. Maar het idee is op z'n minst een nadere studie waard.

Verbindingen leggen
Uit de brainstormsessies kwamen tientallen ideeën om verbindingen te leggen tussen de verschillende gebouwen en activiteiten. Bijvoorbeeld door kunstenaars ateliers en expositieruimtes te bieden in het gebied. Zij zouden niet alleen voor kunst in de openbare ruimte kunnen zorgen, maar ook het kunstproces zou veel meer achter de gesloten deuren vandaan gehaald kunnen worden.

Bezoekers vasthouden
Een ander idee is om verschillende subculturen (schouwburgbezoekers, poppodiumbezoekers uit het nieuwe Nobelcomplex, museabezoekers, bewoners in de buurt, studenten, toeristen) met elkaar in contact te laten komen. Nu zijn alle bezoekers uit het gebied verdwenen tien minuten nadat een schouwburgvoorstelling is afgelopen. Met gezamenlijke ontmoetingsruimtes (o.a. horeca) kun je mensen vasthouden. Ook programmatisch zouden musea, kunstenaars, podia, bioscopen en horeca meer kunnen samenwerken. De bezoekers van Scheltema zouden aansluitend makkelijk naar binnen moeten lopen bij het LVC in het Nobelcomplex. De bezoekers van de Schouwburg nog even kijken bij een avondexpositie in een galerie. Etcetera. "Het moet er gaan broeien", aldus Verheijen.

Morgen meer. En o ja: ik heb toen ik toch bezig was met het plaatje de Lange Mare alvast weer open gegooid... Excuses overigens voor de amateuristische kwaliteit van het plaatje, maar het gaat om het idee.

Geen opmerkingen: