woensdag 5 mei 2010

Evenementen: meer locaties, meer flexibiliteit

Het evenementenbeleid van Leiden kan beter. Daar waren de convenantpartners die vorige week bijeen kwamen voor het Programma Binnenstad het snel over eens. Dit keer ging het nauwelijks over het probleem van de continu wisselende evenementencoördinator, maar over het beleid zelf. In dezelfde week verscheen een stuk in de krant dat ook de buurtorganisaties niet blij zijn met het evenementenbeleid. Tijd voor actie dus.

Elk plein een ander type evenement
Centrummanager Joost Bleijie kwam met de goede suggestie om beter te kijken naar welk evenement op welk plein past. "Het ene moment is er op de Beestenmarkt een rommelmarkt, het andere moment een hardrockband die de McDonalds-hamburgers uit de broodjes blaast." Omwonenden en ondernemers willen het liefst evenementen die passen. En voor het publiek is het duidelijker als je weet welk type evenement waar plaatsvindt.

Meer flexibiliteit
Ook was er de roep om meer flexibel om te kunnen gaan met aanmeldingstermijnen. Het huidige beleid om alle evenementen máánden van te voren vast te leggen past niet bij een dynamische, creatieve stad die het ook moet hebben van spontaniteit.

Zes tips
Hoe kun je én bewoners én evenementenorganisatoren terwille zijn? En tegelijkertijd werken aan een creatieve, dynamische stad waar altijd wel wat gebeurt?

1. Ontwikkel meer evenementenlocaties. Maak bijvoorbeeld de Lammermarkt, het terrein naast de E.ON-centrale en op termijn het plein van De Meelfabriek geschikt voor evenementen.

2. Maak iets meer gebruik van mooie pleinen en locaties waar nu ten opzichte van de druk bezette plekken weinig gebeurt (Pieterskerkplein, Gerecht, Hooglandsekerkgracht, Stationsplein, openluchttheater Leidse Hout etc.).

3. Spreid evenementen over méér locaties, zodat de druk per locatie afneemt.

4. Zorg dat je per plein evenementen programmeert die zo veel mogelijk bij de kenmerken van dat plein horen. De TROS Muziekparade past beter bij de Beestenmarkt dan bij het Pieterskerkplein, openluchtoptredens van Leidse koren en klassieke ensembles meer bij het Pieterskerkplein dan bij de Beestenmarkt.

5. Houd per plein/locatie wat ruimte in de agenda vrij om flexibel te kunnen omspringen met (kleinere) evenementen die niet maandenlang van tevoren worden georganiseerd.

6. Zorg voor een meer dienstverlenende houding bij de gemeentelijke evenementencoördinatie. Niet: 'Ho, ho meneertje, dat gaat zo maar niet, wij hebben hier regels.' Wel: 'Wat goed dat u met uw evenement wil helpen om onze stad te verlevendigen. Ik ga u helpen om dat veilig en met respect voor de omwonenden te doen.'

Geen opmerkingen: