zondag 1 februari 2009

Presentatie van Quartier Leyden

Hieronder de integrale presentatie van Quartier Leyden, een nieuwe bruisende culturele en creatieve wijk aan de noordoostrand van de Leidse binnenstad. Het basisidee is om aan de historische binnenstad, gericht op conserveren, een nieuwe wijk toe te voegen waarin innovatie de kern vormt. Op die manier accommoderen we de grote creatieve klasse in Leiden, en onderscheiden we ons ten opzichte van concurrerende (Hollandse) steden die zich alleen met een oud stadshart profileren. Het Quartier Leyden is samen met het aansluitende Bio Science Park het fysieke hart van de Creatieve Stad Leiden.

Quartier Leyden bestaat uit zeven gebieden, elk met een eigen karakter: het Stationskwartier, het Cultuurkwartier, Nieuwe Energie, Nieuw Leyden, de Haven, de Meelfabriek en de tussenliggende parken. Het hele gebied moet aan elkaar verbonden worden met een vrijliggend wandel/skatepad aan de binnenkant van de singels (een idee overigens dat stamt uit de jaren '60).

De presentatie heb ik vele keren verzorgd: aan het College van B&W van Leiden, ondernemers en ontwikkelaars in Quartier Leyden, de Cultuurtafel Leiden, Stadspartners / Citymarketing Leiden, onderwijsinstellingen, fracties van politieke partijen, groepen ambtenaren, collega-creatieve stadontwikkelaars in andere delen van het land. Het verhaal kon op veel enthousiasme en steun rekenen. Mede daarom is het opgenomen als een van de uitgangspunten in het Programma Binnenstad, dat vorige week is vastgesteld door het College van B&W.

De presentatie is van Slideshare te downloaden, en is dan wat sneller te bekijken. Laat je weten wat je ervan vindt?

Geen opmerkingen: