dinsdag 9 februari 2010

Stem Terug in discussie over creatieve stad

Het nieuwe politieke netwerk Stem Terug houdt in de aanloop naar de verkiezingen op vrijdag 26 februari een discussieavond over de creatieve stad Leiden. En dan met name over de mogelijkheden die lokale kunst- en cultuurmakers in de stad moeten krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Meer ruimte vooral voor culturele vrijplaatsen, maar ook voor beleid in de breedte. Tijdens het debat praat men met betrokkenen uit de wereld van muziek, theater en amateurkunst over hun ervaringen en wensen. De avond is in het Muziekhuis aan de Middelstegracht en begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

1 opmerking:

Joke Mizée zei

Inloop vanaf 19:30, het debat begint om 20:00. Tot dan!