donderdag 25 februari 2010

Biosciencepark geen papieren tijger

Vier van de 55 ‘innovatieve campussen’ in ons land zijn een volwassen initiatief. Het merendeel blijkt gewoon bedrijventerreinen of nog weinig meer dan een idee. De successen zitten vooral buiten de Randstad: Kennispark Twente, Food Valley Wageningen en High Tech Campus Eindhoven. In het westen scoort alleen Bio Science Park Leiden. Criterium voor de duiding van een campus/sciencepark zijn voor de onderzoekers van BCI de aanwezigheid van een manifeste kennisdrager, zoals een universiteit, publiek toponderzoeksinstituut, R&D-centrum van (internationaal) bedrijf, of een hogeschool. Ook moet er moet sprake zijn van een organisatie die open innovatie op de campus actief stimuleert, zo adviseren zij opdrachtgever EZ (ScienceGuide, 15-02- 2010)

Geen opmerkingen: