woensdag 24 februari 2010

Aanbesteding voor markant gemeentelijk vastgoed?

Hoe kun je het meest markante en strategische gemeentelijke vastgoed zo slim mogelijk verkopen? Zodat je het aan een partij verkoopt die er zo iets bijzonders van maakt dat het echt iets toevoegt aan de stad en dat het het gebied waarin het gebouw staat mee omhoog trekt? Terwijl je er tegelijkertijd een reeële prijs voor ontvangt? In mijn vakgebied (de communicatie) heeft de overheid daar een oplossing voor: de aanbesteding. Zou dat ook lukken bij bijvoorbeeld de verkoop van het Havengebouw?

Transparant + beste komt naar boven
Het voordeel van zo'n aanbesteding (mits goed uitgevoerd) is dat het een transparant proces is en dat je de juiste prijs/kwaliteitverhouding krijgt. De prijs is dus niet alleszeggend, maar ook wat je voor die prijs krijgt. Als wij een offerte maken voor bijvoorbeeld de ontwikkeling en productie van een tijdschrift, krijgen we scores voor onderdelen als 'strategische visie', 'visie op samenwerking', 'referentieprojecten', 'samenstelling team', 'milieu' en 'prijs', waarbij de prijs meestal voor 30% meetelt. Vooraf weten we hoe zwaar welk onderdeel meetelt. Een deskundige jury kent per onderdeel punten toe. Zoiets zou je volgens mij ook heel prima voor een Havengebouw kunnen doen. Iets in deze geest:

- Visie/concept programmatisch (25%)
De programmatische kwaliteit van het concept voor bij de herontwikkeling van het havengebouw. Dit concept moet dermate innovatief zijn danwel hoge kwaliteit hebben dat het een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de aantrekkelijkheid van de stad, zowel voor bewoners als voor bezoekers. Iets wat nog niet in Leiden te vinden is, dat mensen speciaal voor dit concept naar Leiden trekt. Zoals je niet (alleen)naar Rotterdam gaat, maar (vooral) naar Hotel New York.
- Visie/concept visueel (15%)
De visuele/architectonische kwaliteit van het concept van binnen en van buiten. Zo bijzonder dat het beklijft, dat je het je jaren blijft herinneren.

- Meerwaarde concept voor ontwikkeling gebied (10%)
De manier waarop het concept aansluit op de ontwikkeling van het gebied cq hoe de aantrekkelijkheid van het omliggende gebied versterkt wordt door het concept (watersport, uitgaan, cultuur, Meelfabriek/Ankerpark). Het Havengebouw ligt in de Haven, dat een essentiële schakel is in het te ontwikkelen Quartier Leyden.

- Versterking cultureel erfgoed (5%)
De mate waarin het concept de monumentale waarde van het pand naar voren haalt. Dus niet een reactieve insteek: je moet binnen de Monumenteneisen blijven, maar een actieve insteek: hoe haal je als ondernemer het monumentale karakter van gebouw en gebied naar voren?

- Referentieprojecten (10%)
De kwaliteit van eerder uitgevoerde projecten door dezelfde aanbieder. Waarbij we uiteraard indien nodig mogen bellen met gemeentes of ontwikkelaars die met het project te maken hebben gehad.
- Milieu (5%)
De mate waarin het volgens hedendaagse eisen van duurzaamheid wordt ontwikkeld en uitgevoerd.

- Prijs (30%)
De prijs die de aanbieder wenst te betalen voor het vastgoed.

Zo'n aanbesteding is openbaar: iedereen kan meedoen (je kunt wel een paar uitsluitingsgronden opnemen). En vervolgens kun je deelname aan de aanbesteding actief promoten bij zowel Leidse ondernemers als innovatieve/aansprekende (horeca)ondernemers van buiten Leiden.

Geen opmerkingen: