vrijdag 5 februari 2010

And the winner is: CDA Leiden!

And the winner is .... CDA Leiden! Het verkiezingsprogramma van het CDA 2010-2014 dient het meeste het belang van de ontwikkeling van Leiden als creatieve stad. Afgaand op 70 aspecten die bewezen effect hebben op de aantrekkingskracht van steden op talent, biedt het verkiezingsprogramma van het CDA het meeste kans op het vergroten van de concurrentiekracht van Leiden. Het CDA scoort op alle fronten goed: economie, cultuur, ruimtelijke kwaliteit, ruimte voor talent, realisatie en komt bovendien met een aantal interessante nieuwe ideeën.

D66 eervol tweede
Het CDA wordt op de voet gevolgd door de huidige oppositiepartij D66. D66 scoorde het beste op het programma voor cultuur in de stad, maar had eigenlijk op alle aspecten een aantrekkelijk verkiezingsprogramma. Een derde plaats is er voor het verkiezingsprogramma van de PvdA, dat met het CDA het meest oog had voor ruimtelijke kwaliteit van de stad. Op de voet gevolgd door het verkiezingsprogramma van de VVD, dat overal hoog scoort behalve op cultuur. Leefbaar Leiden scoorde het laagste.

Concurrentiepositie

Ben ik verrast? Enigszins wel ja. Op het eerste oog/oor denk je bij het CDA aan een wat stijve, conservatieve partij. Het staat in elk geval niet bekend als een swingende partij vol creatieve bohémiens. Maar het moet gezegd: het CDA Leiden heeft een sterk verkiezingsprogramma geschreven. Het heeft een heldere visie neergelegd, gestoeld op één belangrijk uitgangspunt: Leiden is een stad van kennis en cultuur. Die visie werkt de partij op een slimme en constitente manier uit. Het CDA heeft als enige in het programma echt oog gehad voor de ontwikkeling van Leiden ten opzichte van andere steden. De titel verraadt wat dat betreft al veel: 'Leiden, stad van kansen.' En het CDA heeft samen met D66 als enige de systematiek en dynamiek van de creatieve klasse - creatieve economie - creatieve stad gehanteerd.

Systeem van schrijven?
Gaandeweg de avonden en weekeinden lezen raakte ik steeds geïntereseerder in hoe die programma's tot stand zouden zijn gekomen. Zo lijkt het alsof het CDA het programma heeft laten schrijven door één persoon, een ervaren professional. Die input vanuit de hele partij haalt, en daar een consistent verhaal van maakt. Bij een aantal andere partijen leek het alsof de paragrafen door verschillende mensen waren aangeleverd, met gevolgen voor de consistentie. GroenLinks had bijvoorbeeld echt een inspirerende paragraaf over cultuur, maar die stond een beetje op zichzelf temidden van de andere thema's. Ik ben benieuwd hoe dat in werkelijkheid is gegaan.

De volledige uitslag:
1. CDA
2. D66
3. PvdA
4. VVD
5. GroenLinks
6. Stem Terug
7. SP
Stadspartij Leiden Ontzet
9. ChristenUnie
10. Leefbaar Leiden

Geen opmerkingen: