woensdag 28 oktober 2009

Quartier Leyden luchtfietserij?

Altijd leuk om een presentatie te houden over Quartier Leyden. Eén van de drie Rotaryclubs in Leiden stond afgelopen maandag op het programma. Ruim zestig hoogleraren, artsen, advocaten, architecten etc met een band met Leiden. De helft gepensioneerd, de andere helft nog werkzaam. Ik kreeg fijn veel vragen en opmerkingen na afloop.

Tweedeling
Uit de reacties bleek, zoals vaker, een scherpe tweedeling in hoe mensen de realiteitszin van het plan inschatten. De ene groep ziet het als een (leuke, dat wel) vorm van luchtfietserij. Ze geloven niet dat de gemeente Leiden in staat is om zo'n project van de grond te trekken - er is al zo vaak zo'n plan misgegaan in de stad. Dat ik het plan als niet-stedenbouwprofessional, onbetaald in mijn vrije tijd heb opgesteld, bevordert de geloofwaardigheid bepaald niet. Ook niet als ik vertel dat het plan inmiddels in het Programma Binnenstad is terecht gekomen en daarmee officieel gemeentebeleid is geworden.

Ontwikkeling
De andere groep ziet echter wat er al gebéurt in de stad, dat Quartier Leyden zich de facto aan het ontwikkelen is. Dat zijn de mensen die Nieuwe Energie kennen en recent in Nieuw Leyden (zie foto) zijn geweest, die het Visitor Centre kennen en weten welke plannen NS Poort heeft. Die in Scheltema zijn geweest en weten welke dynamiek die plek brengt op het gebied van actuele kunst en cultuur. Die weten wat er op stapel staat in het Nobelcomplex, het 50 kV-station, de Meelfabriek, het Lakenplein, de wooncomplexen van Liesbeth van der Pol. Dat zijn bijna allemaal projecten die lopen zónder dat de gemeente daar de lead in heeft.

Ruim baan
Het enige dat de gemeente Leiden moet doen is ruim baan geven aan deze ontwikkelingen en ontwikkelaars zodat ze extra snel en met extra veel kwaliteit kunnen worden uitgevoerd. Én dat ze de eigen grond (promenade door mooie groene singelparken, Lammermarkt omvormen tot cultuurpark) en de eigen gebouwen (Havengebouw, gebouwen rondom energiecentrale) zo in de markt zetten dat ze kwaliteitsvolle verbindende schakels vormen tussen al die prachtprojecten die grotendeels vanzelf lopen. Zodat het geheel meer is dan de som der delen.

Geen opmerkingen: