maandag 19 oktober 2009

Bijstellen ambities of vergroten inspanningen?

Ben altijd benieuwd waar dit soort berichtgeving toe leidt: het bijstellen van de ambities of het vergroten van de inspanningen. Je zou het laatste hopen. Uit het Leidsch Dagblad:

"Bijna de helft van de dingen die de gemeente Leiden wilde doen en onderzoeken om de binnenstad aantrekkelijker te maken, lopen vertraging op of voldoen (nog) niet aan de verwachtingen. Dat blijkt uit de 'Monitor Uitvoeringsprogramma binnenstad 2009'.

Het begin dit jaar gepresenteerde 'Programma Binnenstad' is een verzameling acties, van het ophangen van bloembakken tot het ontwikkelen van een internationale marketingstrategie. Het uitvoeren daarvan gaat wat moeizamer dan gehoopt. Van de 108 die er voor dit jaar waren, zijn er 63 uitgevoerd. De rest is vertraagd of heeft niet het beoogde effect.

Zorgelijk vindt de projectleider de situatie niet. Zijn conclusie luidt, dat 'de inspanningen redelijk tot goed op koers liggen'. Wel constateert hij enkele problemen. Zo moeten al die acties beter op elkaar worden afgestemd. Leiden stelt bijvoorbeeld wel een 'coördinator openbare ruimte binnenstad' aan, maar wacht met het maken van het handboek waarmee hij aan de slag moet."

Geen opmerkingen: