maandag 7 september 2009

Tip aan politieke partijen: concentreer de inspraak

De meeste politieke partijen in Leiden organiseren inspraakavonden. Inwoners van de stad kunnen meedenken over verschillende thema's met lokale politici. Zeker in deze tijden, als de verkiezingsprogramma's worden geschreven, krijg je nogal eens zo'n verzoek. Dat is eervol, maar ook tijdrovend. Zeker als je met méér dan één partij mag meedenken over méér dan één thema. Ik was bijvoorbeeld op een avond die D66 belegde met ondernemers. Vorige week was ik uitgenodigd om over kunst en cultuur mee te denken met de PvdA, maar ik kon niet. Het bracht me wel op een idee.

Stel dat je de inspraak van bijvoorbeeld ondernemers zou concentreren op één avond, waarbij de schrijvers van de verkiezingsprogramma's van álle politieke partijen aanwezig zijn. Dan kun je als ondernemer in één klap je input leveren aan elke politieke partij die daar prijs op stelt. Je begint bijvoorbeeld met zeepkistsessies, waar elke ondernemer in maximaal twee minuten zijn of haar input mag geven aan een breed gehoor van alle politieke partijen en collega-ondernemers.

Daarna gaan de vertegenwoordigers van de politieke partijen elk aan een eigen tafel zitten en nodigen ze de ondernemers uit waar ze mee verder willen praten. Ze kunnen vanuit hun eigen politieke overtuiging vragen stellen en nader discussiëren. Zo voorkom je dat de verkiezingsprogramma's eenheidsworst worden, en kun je de input van de ondernemers je eigen kleur geven.

En zo organiseer je avonden voor ondernemers, voor mensen uit de cultuursector, de sport etc.

Geen opmerkingen: