woensdag 3 juni 2009

Stichting Leiden Communicatiestad kan van start

Het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden heeft gisteren besloten om te participeren in de Stichting Leiden Communicatiestad, en deze financieel te ondersteunen. De constructie heeft hetzelfde doel als die van de Stichting Leiden Life Meets Science, namelijk: het ontwikkelen van een economische cluster in de stad tot pijler onder de stadseconomie.

Impulsen
In de stichting werken onderwijsinstellingen, ondernemers, de gemeente en de Kamer van Koophandel samen aan initiatieven die de communicatiesector in Leiden impulsen geven. Belangrijkste activiteiten op korte termijn zijn het realiseren van geschikte inspirerende huisvesting voor communicatiebedrijven, het afstemmen van onderwijs op elkaar en op de arbeidsmarkt en het stimuleren van samenwerking en innovatie. De participanten leggen de helft van het jaarlijkse budget van 150.000 euro bij elkaar, de gemeente de andere helft.

Talent binden
Op dit moment staat Leiden slechts op de 24e plaats als het gaat om het aanbod aan creatieve bedrijvigheid binnen de stadsgrenzen. Dat is erg laag gezien het feit dat Leiden na Utrecht en Amsterdam de grootste creatieve klasse als percentage van de beroepsbevolking heeft. De meesten nemen auto of trein naar andere steden. Door naast de bioscience sector ook te investeren in de communicatiesector hopen de partijen dit talent aan de stad zelf te binden, en talent van buiten de stad binnen te halen. De communicatiesector biedt nu al aan 4000 mensen werkgelegenheid in Leiden en regio en is daarmee ongeveer net zo groot als de bio science sector. Het opbouwen van een tweede economische pijler voorkomt daarnaast dat de stadseconomie kwetsbaar wordt.

Bestuur
In het bestuur hebben zitting:


  • Jacques van Gaal, voorzitter CvB ROC Leiden

  • Paul van Manen, voorzitter CvB Hogeschool Leiden

  • Wim van den Doel, decaan faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Leiden

  • Marc Witteman, wethouder Economie gemeente Leiden

  • Ondine Gort, directeur Communicatie Leids Universitair Medisch Centrum

  • Jeroen Maters, directeur Maters & Hermsen Journalistiek

  • Sigrid de Zwart, directeur Zabriski Communicatie

  • Guido Enthoven, directeur Instituut voor Maatschappelijke Innovatie

Er wordt op dit moment een bestuursbureau ingericht en een directeur geworven.

Geen opmerkingen: