dinsdag 16 juni 2009

Idee: gemeenschappelijke informatiedatabase met Leidse organisaties

Om mensen attent te maken op Stadszomernachtsdroom hebben we heel veel mensen gemaild de afgelopen weken: mensen uit de culturele hoek, de communicatiesector, de bio science, winkeliers etc. Wat een gedoe om al die adressen bij elkaar te krijgen. Vooral ook omdat bij een aantal intermediairs overzichten onvolledig waren of ontbraken. Zoals een lijstje met e-mail-adressen van winkeliersverenigingen, een goed overzicht van alle cultuurmakers etc.

We willen graag méér samenwerking tussen alle partijen in de stad. Volgens bij begint dat heel simpel met inventariseren wie er allemaal zijn in de stad, en de lijst die dat oplevert niet voor jezelf houden, maar delen met andere mensen die willen samenwerken. Als elke intermediair nou eens een compleet overzicht zou maken van alle mensen die graag meer willen samenwerken. Leiden Communicatiestad een overzicht van alle (grotere) communicatiebedrijven. LLMS van alle bioscience bedrijven. Het Cultuurfonds een overzicht van alle cultuurmakers. De universiteit van alle instituten. Centrummanagement alle winkeliersverenigingen etc. En als we die dan eens in één database zetten, zodat al die partijen ook van elkaars overzichten gebruik kunnen maken, en met vrij simpele querys mensen kunnen uitnodigen voor brainstormbijeenkomsten of andere zaken. Dat zou iedereen een hoop tijd schelen. En de samenwerking binnen en tussen disciplines in de stad enorm vooruit helpen. De vraag is: wie moet dat doen? De gemeente Leiden als regisseur van samenwerking in de stad?

Geen opmerkingen: