maandag 6 april 2009

Leiden in de ranglijsten

De Atlas voor gemeenten is een fijne bron om te bekijken hoe goed of slecht we het als stad doen ten opzichte van andere steden in Nederland. Hieronder een overzicht van hoe Leiden scoort in diverse categorieën. Conclusie: we hebben een jonge, creatieve, hoogopgeleide bevolking in Leiden, die hier lekker woont, die hier een redelijk aanbod aan cultuur en horeca heeft, maar die buiten de stadspoorten het geld verdient.

Werken in Leiden:
- Banen in creatieve bedrijfstakken, percentage van totaal aantal banen: 24e
- Aandeel banen in kennisintensieve industrieën: 38e
- Aantal startende ondernemers, percentage beroepsbevolking: 48e
- Aantal banen in ICT-sector als percentage totaal aantal banen: 37e
- Aantal banen t.o.v. de beroepsbevolking: 29e

(Beroeps)bevolking van Leiden:
- Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking: 14e
- Relatieve omvang van de homoscene: 7e
- Creatieve klasse als percentage van de beroepsbevolking: 2e
- Aantal jongeren tussen 15 en 29 jaar als percentage van de bevolking: 5e
- Laagopgeleiden als percentage van de beroepsbevolking: 3e (= weinig laagopgeleiden)

Leven in Leiden:
- Woonaantrekkelijkheidsindex: 8e
- Sociaal-economische index: 7e
- Sociaal-economische stijgers: 6e
- Culinaire kwaliteit: 11e
- Aantal evenementen per 100.000 inwoners: 12e
- Rijksmonumenten: 4e
- Musea: 4e
- Aantal uitvoeringen per 1000 inwoners: 12e

Geen opmerkingen: