maandag 27 april 2009

Idee voor gemeente Leiden: wees een voorbeeld

Ik sprak met Key Poll van de groene taxi in Leiden. Hij steekt al zijn geld en energie in het ontwikkelen van de techniek om de stadsbusjes te laten rijden op poep. Beter gezegd: op de gassen die ontstaan bij de verwerking in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leiden, in combinatie met aardgas. Dat is een zéér complex, tijd- en geldrovend gebeuren. Maar als het lukt, dan heeft Leiden de meest groene vorm van openbaar vervoer denkbaar in Nederland. De stadsbusjes halen mensen aan de rand van de stad op vanaf de parkeerplaats, zodat er veel minder auto's in de stad komen. Én die busjes rijden vervolgens op het schoonst mogelijke biogas: de poep en het andere afvalwater dat wij met 117.000 Leidenaren dagelijks produceren.

Je zou verwachten dat bijvoorbeeld de gemeente Leiden en andere grotere bedrijven deze ontwikkeling zouden stimuleren. Bijvoorbeeld dat de portier van het stadhuis standaard de groene taxi belt als er bezoekers moeten worden opgehaald. Maar dat gebeurt niet, vertelde Key. Wat mij betreft zou de gemeente hier echt een voorbeeldfunctie in moeten vervullen en dergelijke fantastische initiatieven moeten ondersteunen door een duurzaam inkoopbeleid te hanteren. Max Havelaar voor de koffie, Key Poll voor de taxi op poep.

Geen opmerkingen: