woensdag 21 januari 2009

Speciale NRC Next-editie voor Leiden?

Bij het succesvolle NRC Next leeft het idee om met regionale edities te gaan werken, te starten in Leiden. Aan de krant wordt dan bijvoorbeeld wekelijks een viertal pagina's toegevoegd met nieuws over Leiden voor de hoger opgeleide bevolking van Leiden.

Blokabbonnementen
De Leidse editie van NRC Next zou dan tegen een aantrekkelijk tarief als blokabbonement kunnen worden ingekocht door de universiteit voor haar studenten en medewerkers, of door andere grote werkgevers. Naast losse verkoop en abonnementen. Sinds kort is er al een maandelijkse advertorial van universiteit, LUMC en Life Meets Science op de achterpagina onder de titel 'Leiden maakt kennis.'

Geen media voor hoger opgeleiden in Leiden
Voor de creatieve klasse in Leiden is er eigenlijk geen goed generiek nieuwsmedium. Het Leidsch Dagblad richt zich bewust op de midden- en onderkant van de markt. Niet op de 57% hoger opgeleiden die in Leiden wonen. De Mare is bestemd voor de universitaire populatie. Bladen als L.O.S. gaan alleen over (jongeren)cultuur. De gratis weekbladen en websites halen niet het voor deze doelgroep gewenste niveau.

The Leiden Times
Een gebrekkige media-infrastructuur maakt het lastig om de creatieve klasse in Leiden te mobiliseren en impulsen te geven aan de ontwikkeling van de creatieve stad. Er was mede om deze reden een initiatief van Bureau Blaauwberg en de Kamer van Koophandel om ' The Leiden Times' op te richten, maar daarbij bleef onduidelijk wie het blad zou moeten gaan uitgeven. Om deze redenen lijkt het initiatief van NRC Next mij kansrijker, en de moeite van het verder onderzoeken waard.

Geen opmerkingen: