zondag 7 december 2008

Ton van Raan: meer city quality nodig om universiteit te behouden

Hoogleraar Ton van Raan van de Universiteit Leiden luidt de noodklok: als er niet nú iets gebeurt, is Leiden over vijf jaar afgeschreven als kennisstad. Leiden raakt volgens Van Raan steeds verder achterop bij vergelijkbare universiteiten in Europa. Dat baseert hij op een onderzoek dat zijn instituut CWTS recent uitvoerde.

De universiteit zelf is nog steeds een topinstituut, maar de stad waarin zij gevestigd is, wordt meer en meer een knellend corset dat verdere ontwikkeling in de weg staat. Als Leiden niets doet, zullen wetenschappers en studenten wegtrekken naar andere steden in het buitenland. Of zal de Universiteit Leiden in de toekomst de Universiteit Den Haag heten.

'De beslissende factor om de positie van Leiden te behouden en te ontwikkelen als een Europees centrum in de kenniseconomie is de kwaliteit van de stad', aldus Van Raan. Volgens hem heeft de stad vooral meer ruimte nodig. Ruimte om vooruitstrevende nieuwe bedrijven te vestigen die kennis kunnen omzetten in toepassingen. Kleine bedrijven in incubators, en grote multinationals. Als oplossing ziet hij het toevoegen van bedrijventerreinen op bestaande Leidse grond, en het uitbreiden van Leidse grond door gemeentelijke herindeling.

Geen opmerkingen: