dinsdag 23 december 2008

Hoezo creatieve economie in Leiden?

Het gemeentebestuur van Leiden zet in op de ontwikkeling van de creatieve economie van de stad. Waar komt dat vandaan?

Op 26 september 2003 kwam de Amerikaanse econoom Richard Florida naar de Westergasfabriek in Amsterdam om daar te spreken over zijn onderzoek naar het belang van de aanwezigheid van een sterke creatieve klasse (kunstenaars, wetenschappers etc.) voor de ontwikkeling van de stad. Zijn boek ' The Rise of the Creative Class' was in korte tijd uitgegroeid tot een enorme bestseller. Steden over de hele wereld adopteerden zijn filosofie.

Verbazing alom: Leiden tweede!
De mate van aanwezigheid van de 'creatieve klasse' in de stad werd daarna plots belangrijk, ook voor Nederlandse stadsbesturen. Daarom publiceerde de Atlas Nederlandse Gemeenten voor het eerst een overzicht van de omvang van de creatieve klasse van de grote steden in Nederland als percentage van de totale beroepsbevolking. Tot stomme verbazing van iedereen bleek Leiden tweede te staan, na Utrecht. Maar liefst eenderde van alle werkende Leidenaren werkt in een creatief beroep. Maar niet allemaal in Leiden.

Wat nog meer naast bio science?
Vervolgens was het nog maar een kleine stap voor het stadsbestuur om te bedenken dat de stad daarmee iets zou kunnen, iets zou moeten, om Leiden mee te nemen in de vaart der volkeren. Maar hoe doe je dat? Hoe bind je de creatieve klasse? We hebben een universiteit, een bio science park. Is dat genoeg? Wat als die pijler wegvalt, bijvoorbeeld naar India verhuist? Zoals indertijd de textielindustrie? Wat kunnen we nog meer?

Onderzoeken en conferenties
Om daar achter te komen organiseerde de gemeente een aantal grotere en kleinere bijeenkomsten, en deed het een aantal onderzoeken. De eerste grote conferentie vond in het voorjaar van 2005 plaats in een kerk in de Merenwijk onder leiding van Bureau Blaauwberg. Ook participeerde de gemeente in de Proeftuinen Creatieve Economie: twee grotere conferenties vonden onder leiding van De Stad BV plaats in De Meelfabriek in Leiden met afgevaardigden van diverse stromingen in de Leidse creatieve economie (zie foto).

Vier kansrijke thema's
Daaruit kwamen vier nieuwe kansrijke thema's naar boven drijven: creatieve huisvesting, het verbinden van kunst en wetenschap, wireless Leiden, en Leiden als communicatiestad. Deze thema's zijn nu de basis voor bijvoorbeeld de investeringen die de gemeente Leiden doet in het Huis van de Communicatie en in het Kunst & Kennisfestival. Ook het voornemen om de noordoostrand van de binnenstad te ontwikkelen met het oog op de ontwikkeling van de creatieve economie (Quartier Leyden) past daarin.

Geen opmerkingen: