woensdag 24 december 2008

Blijft Kunstscentrum Haagweg 4 bestaan?

Uit Leidsch Dagblad, 22 december:

Een deel van de ateliers in kunstcentrum Haagweg 4 moet plaatsmaken voor commercie en de huur van overgebleven ateliers moet forser omhoog dan afgesproken. Mogelijk moet het kunstcentrum helemaal dicht. Cultuurwethouder Jan-Jaap de Haan (CDA) zegt dat het nog steeds niet gelukt is het tekort op het renovatieplan weg te werken. Het stadsbestuur vergadert dinsdag over de kwestie.


De Haan onderzocht de afgelopen maanden wat er mogelijk is om het tekort weg te werken. Hij heeft geconcludeerd dat het niet kan zonder aan gemaakte afspraken te tornen. ,,De afspraak is 62 ateliers te houden in Haagweg 4 met een huur van 45 euro per vierkante meter. Dat gaat niet lukken. De kunstenaars gebruiken het gebouw nu al vijftien jaar gratis, maar gratis bestaat niet. We krijgen nu de rekening gepresenteerd van die jaren, waarin geen huur werd betaald of onderhoud is gepleegd.''


Gebruikers van Haagweg 4 vrezen, dat het ateliercomplex misschien wel helemaal gesloten zal worden. De Haan ontkent die mogelijkheid niet, net zomin als hij ze erkent. ,,Er ligt nog geen voorstel dat het dicht moet, mijn ambitie is Haagweg 4 open te houden. Ik wil een definitieve poging doen, in de hoop dat het nog lukt.''

Geen opmerkingen: