woensdag 23 maart 2011

Een nieuwe generatie

Het gonst in Leiden. Een nieuwe generatie dertigers en veertigers neemt het heft in handen. Ze zorgen voor nieuw elan op alle fronten. Een nieuwe generatie die zich niet laat leiden door fouten uit het verleden, maar door kansen voor de toekomst. Die niet op zoek is naar aloude verschillen, maar naar overeenkomsten. Een nieuwe generatie die niet een strijd uitvecht in de kolommen van de krant, maar samenwerking zoekt in de timeline op Twitter. Die niet alleen bij elkaar komt in de raadszaal, maar net zo makkelijk in het café, op brainstormavonden, bij exposities. Die in no time gelegenheidscoalities vormt. Een generatie die idealisme koppelt aan pragmatisme en resultaatgerichtheid. Die geen tijd en energie wil steken in mopperen, maar in vernieuwing, in oplossingen.

Voorbeelden? Te veel om op te noemen. Toch een paar. Michaël Roumen en Alexander Mouret bouwen gestaag aan het Leids Film Festival. Meta Knol maakt van Stedelijk Museum De Lakenhal één van de spannendste musea van Nederland. Vierhonderd creatieve geesten van Stadslab Leiden die adviseren hoe je de stad bruisender, innovatiever, cultureler, ondernemender kunt maken. De Stichting Peen en Ui die hetzelfde doet vanuit concrete projecten. Jonge kunstenaars en cultuurmakers bundelen steeds vaker de krachten rondom bijzondere projecten. Jonge ondernemers zetten hun schouders onder maatschappelijk betrokken ondernemen. Ondernemers en cultuurmakers weten elkaar steeds beter te vinden. Jonge journalisten die eer scheppen in het samenbrengen van mensen en vernieuwende ideeën. En last but not least: een jong stadsbestuur dat nieuwe wegen bewandelt. Nadrukkelijk de samenwerking zoekt met generatiegenoten buiten de politiek. Zich gesteund weet door deze generatie, die verder wil met de stad.

Het blijft niet onopgemerkt. Steeds meer bestuurders van de instituties in de stad geven deze nieuwe generatie een podium om hun ideeën tot uitvoering te brengen. Sterker nog: ze wakkeren het vuur aan. Ook hier voorbeelden te over. De Schouwburg die ook Leidse makers een podium biedt. Portaal dat het lef heeft om een Huis van de Communicatie te beginnen. De Meelfabriek, waar tal van spannende dingen staan te gebeuren. SLS Wonen dat voortdurend jonge cultuurmakers bij publieksactiviteiten betrekt. Onderwijsinstellingen, gemeente, KvK en bedrijven die met elkaar de communicatiesector als tweede pijler onder de stadseconomie ontwikkelen. De burgemeester die waar mogelijk deuren open zet die nog gesloten zijn.

Het is een voorrecht om van deze generatie deel te mogen uitmaken. Dit is hét moment om door te pakken op alle initiatieven die het succes van Leiden in de toekomst bepalen.

Geen opmerkingen: