woensdag 23 februari 2011

Hard werken, of joie de vivre?

Wat maakt een stad tot een succesvolle stad? Een van de aspecten zou, volgens professor Philip Zimbardo in onderstaand filmpje, kunnen zijn hoe mensen in het leven staan. Er zijn volgens Zimbardo zes 'tijdzones' waarin mensen leven: twee in het verleden, twee in het heden, en twee in de toekomst.
  • De 'goeie ouwe tijd': de mensen die graag fijne herinneringen ophalen aan verjaardagen, successen etc.
  • De mensen die aan het verleden denken, maar dan aan alle teleurstellingen, mislukkingen, alles wat fout ging
  • De hedonisten die vooral leven voor het plezier, die pijn vermijden, zich niet te veel zorgen maken over de toekomst
  • Zij die in het heden leven omdat ze denken dat de toekomst toch niet te beïnvloeden is omdat ze bepaald worden door hun omstandigheden (geloof, geld, leefomgeving)
  • Toekomstgerichte mensen die werken in plaats van spelen, die het beter willen krijgen
  • Toekomstgerichte mensen die het nu minder belangrijk vinden omdat het leven pas echt begint na de dood.
Landen en steden zijn volgens Zimbardo in te delen naar de manier waarop mensen in het leven staan. In Italië zie je bijvoorbeeld een tweedeling: Noord-Italië met toekomstgeoriënteerde mensen die zich willen afscheiden van Zuid-Italië omdat ze daar alleen maar "drie uur per dag copieus lunchen en veel kinderen krijgen". De laatste zijn volgens hem de mensen die in te delen zijn in de categorie 'leven in het verleden' of 'hedonisten in het nu'. Terwijl de Zuid-Italianen vinden dat de Noord-Italianen geen 'joie de vivre' kennen en eigenlijk te beschouwen zijn als Duitsers of Oostenrijkers. Landen met veel toekomstgeoriënteerde mensen, veelal protestantse landen, doen het economisch gezien veruit het beste. Maar het zijn ook de landen met het hoogste aantal hartkwalen.

Hoe zouden de inwoners van Leiden te karakteriseren zijn, als je het op deze schaal bekijkt? En wat zegt dat over het potentiële succes van de stad? Ik zou zeggen dat we een goede mix van alles hebben. Misschien dat dat wel kenmerkend voor een goede creatieve stad is: een stad waar verleden, heden en toekomst onlosmakelijk bij elkaar horen.

Geen opmerkingen: