donderdag 16 december 2010

Wat vinden Leidenaren van hun stad?

Hieronder een paar van de vele voor de ontwikkeling van de creatieve stad interessante cijfers over hoe Leidenaren tegen hun stad aan kijken. Bron: de Stadfsenquête 2010.

1. De binnenstad als winkelscentrum krijgt van Leidenaren een 6,7. Winkelcentrum De Luifelbaan een 7,1. De aantrekkelijkheid van de binnenstad als geheel wordt beoordeeld met een 7,3. Eénderde van de mensen vindt dat de kwaliteit is verbeterd, 5% verslechterd. Ik hoor tot de éénderde die vindt dat de kwaliteit is verbeterd. En ik hoor ook bij de groep die dat alleen maar als een aanmoediging ziet om het nog verder te verbeteren.

2. Negen op de tien Leidenaren vinden dat er voldoende te beleven is in de stad, dat percentage groeit. Ze geven een 7,5 aan de levendigheid in Leiden. Ben benieuwd hoe men die vraag interpreteert: "Er is voldoende te beleven, ik kan altijd leuke dingen doen in het weekeinde." Of: "Er is wel voldoende te beleven, met nog meer evenementen wordt de bereikbaarheid minimaal en de geluidoverlast echt te groot."

3. Ruim de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere Leidse musea bezocht. Het bezoek neemt toe. Naturalis is het populairst, gevolgd door Oudheden, Volkenkunde, Lakenhal en Boerhaave. Het lijkt wel alsof de musea tegen elkaar opbieden met hun renovaties, tentoonstellingen etc. De ene wil het nog beter dan de ander. De Lakenhal won met de expositie 'Werk in Uitvoering' vorige week trouwens de Museumprijs Zuid-Holland.

4. Negen van de tien Leidenaren eet of drinkt wel eens iets in de horeca in de binnenstad. Het restaurant voor een warme maaltijd is het populairst (83%), iets drinken in een café het minst populair (66%). De gemiddelde bezoekfrequentie van een restaurant is 9x, die van een café 18x. Iets drinken op een terras is ook populair (82% van de mensen gaat erheen, gemiddeld 16x). Zijn Leidenaren nou bon vivants met dit soort cijfers? Heeft iemand vergelijkbare cijfers van pak 'm beet Parijs, of Barcelona, of Amsterdam?

5. 86% Van de Leidenaren bezoekt wel eens een theater, bioscoop of voorstelling. Om te weten wat er speelt bekijkt 68% internetsites, 55% kranten, 35% magazines, 11% folders en 2% radio en tv. Goed dus dat Leiden Marketing als eerste de online aanwezigheid van Leiden aanpakt, o.a. met hulp van het Stadslab Leiden. Uitgaansinformatie moet zeer toegankelijk worden aangeboden.

6. De slogan 'Leiden stad van ontdekkingen' noemt 19% spontaan als de slogan van de stad, 54% klinkt het bekend na oplezen en toch nog 27% heeft er nooit van gehoord. Er is dus een stevig programma vereist om deze slogan echt verbindend te laten zijn voor de bevolking. Als íe al bekend is, dan wil dat nog niet zeggen dat íe ook gevoeld wordt. We moeten er dus flink tegenaan.

7. De Lange Mare en de Stille Mare opengraven vindt 57% van de bevolking een goed idee, 16% staat er neutraal tegenover en 16% negatief. Er is niet gevraagd wat men denkt over het weghalen van de dam bij de EON-centrale en het ophogen van de brug over de Stille Mare bij de Langegracht. We krijgen er dan 15% doorvaarbaar én doorschaatsbaar water bij in de binnenstad.

8. Veertig procent van de Leidenaren heeft het afgelopen jaar op de Leidse wateren gevaren, 10% in een eigen boot. Men beoordeelt de vaarmogelijkheden als (zeer) goed, maar de aanlegmogelijkheden minder. Als we met de Groene Singelrand bezig gaan, is dat iets wat we kunnen helpen oplossen.

Geen opmerkingen: