donderdag 4 november 2010

Wat is Stadslab Leiden?

Alles wat je altijd al wilde weten over Stadslab Leiden (maar nooit durfde te vragen)....

Wat is Stadslab Leiden?
Stadslab Leiden is een denktank van ruim 300 creatieve geesten in Leiden die de stad meer bruisend, creatief, ondernemend, innovatief, cultureel, bekend, aantrekkelijk wil maken.

Door wie is Stadslab Leiden opgezet?
Het initiatief is medio 2009 genomen door buurtgenoten Gijsbert van Es (NRC Handelsblad) en Jeroen Maters (Maters & Hermsen). Het oprichtingscomité bestond onder anderen Peter van Swieten (architect), Helga van Manen (winkel Van Manen aan Tafel), Els van Eijk Heslinga (3 October Vereeniging), Michael Roumen (Leids Film Festival), Jacowies Surie (JS Kunstprojecten), Ton van Raan (Universiteit Leiden), Paul Koek (de Veenfabriek).

Waarom is Stadslab Leiden opgezet?
Omdat we geloven in de kansen die Leiden heeft om verder uit te groeien tot een vitale, sociale, levendige, ondernemende, prachtige stad. En omdat we constateerden dat die kansen nog niet volledig werden benut. Wij hebben echter geen zin in en tijd voor klagen over wat er niet goed gaat, of om te wachten tot er iets gebeurt, maar zetten liever zelf onze schouders eronder - in samenwerking met andere organisaties in de stad. We hebben zo'n beetje de meest creatieve, jongste, meest hoog opgeleide en rijkste bevolking van Nederland. Wij willen onze krachten bundelen om de stad aantrekkelijk te maken en te houden.

Wat doet Stadslab Leiden?
Het Stadslab adviseert organisaties over hoe ze hun plannen en projecten nóg beter, spannender, innovatiever kunnen maken. Zo werken we op dit moment (november 2010) onder andere samen met de gemeente Leiden, woningcorporatie Portaal, Centrummanagement Leiden, Leiden Bio Science Park, Leiden Marketing, Cultuurfonds Leiden en BV Leiden.

Wat voor projecten zijn dat?
Dat wisselt: er komen er telkens bij en er worden er weer afgesloten. Op dit moment denken we mee over onder andere: hoe kunnen we de pleinen in de Leidse binnenstad beter benutten? Hoe kunnen we het festivalklimaat verbeteren? Hoe krijgen we het mooiste stationsgebied van Nederland? Hoe kunnen we van de Haven en de Meelfabriek nieuwe levendige gebieden maken? Welke mogelijkheden zijn er om het gebied rondom de EON-centrale op te waarderen? Hoe maken we van een verzameling individuele podia, musea en bioscopen en mooiste Cultuurkwartier van Nederland? Hoe kunnen we de langste singel van Nederland mooier en beter toegankelijk maken? Hoe kunnen we de aanwezigheid van Leiden op internet verbeteren? Hoe kunnen we het grootste biosciencepark van Nederland, achter het station, meer verbinden met onze binnenstad? Verder hebben we een behoorlijk uitgewerkt plan gemaakt voor een Stadsbad in één van de Leidse grachten, voor de Singelpromenade en zijn we bezig om de smerigste steeg van Leiden om te toveren tot een Cultuursteeg. En we willen zo snel mogelijk de vijftig leegstaande etalages (én vijftig volle etalages) in de binnenstad vullen met kunst en andere bijzondere concepten.

Hoe worden die projecten gekozen?
Soms klopt een organisatie, zoals de gemeente Leiden, aan bij ons met een concrete vraag. Daar zoeken we dan één of meerdere mensen met verstand van zaken bij. Als het meedenken langer duurt, kunnen we er een projectteam van maken. Soms heeft iemand uit het Stadslab-netwerk zélf een goed idee. Als we (het bestuur) denken dat het initiatief de concurrentiepositie van Leiden versterkt en er een redelijke kans van slagen is (bv als er een beoogd financier of uitvoerder is), dan zoeken we in het Stadslab-netwerk naar mensen die het initiatief verder kunnen brengen.

Wie zitten er in het Stadslab?
We hebben een creatieve denktank van nu 379 mensen die zich betrokken voelen bij de stad. Dit is een bonte mix van hoogleraren, wetenschappers, directeuren en medewerkers van bedrijven uit onder andere de communicatiesector en biosciencesector, journalisten, mensen uit de zorg, beeldend kunstenaars, theatermakers, muzikanten, filmmakers, festivalorganisatoren, reders, detailhandelaren, horecaondernemers, (landschaps)architecten, podiumdirecteuren- en medewerkers, museumdirecteuren en -medewerkers, politici, ambtenaren en een taxichauffeur. Zowel landelijk bekende namen als minder bekende. Van jong/student tot oud/gepensioneerd. Van die mensen zijn er op dit moment een tachtigtal actief in de projecten die nu lopen. De anderen worden op de hoogte gehouden van de activiteiten, denken mee op Stadslabavonden en worden gevraagd om deel te nemen aan een project op het moment dat zijn/haar expertise nodig is.

Hoe kun je meedoen?
Door je aan te melden op info@stadslableiden.nl. In principe is iedereen met een hart voor Leiden welkom om mee te doen. Mooi meegenomen is als je over professionele kennis of vaardigheden beschikt die we kunnen inzetten voor projecten. Soms duurt het even voordat je aan een project kunt gaan werken. Maar op Stadslabavonden kun je sowieso altijd meedenken over oplossingen voor actuele vragen die leven in de stad.

Zit er een commercieel doel achter Stadslab?
Nee! Wij zetten ons in voor de stad waarin we wonen, werken, studeren en recreëren omdat we als betrokken burgers graag iets voor de stad terug doen. We laten onze visitekaartjes thuis, is de regel. Wil je het voor het geld of een ander eigenbelang doen, dan ben je bij Stadslab Leiden aan het verkeerde adres.

Is Stadslab ook een lobbyclub?
In de eerste plaats willen we concrete, ambitieuze projecten van de grond helpen trekken die Leiden beter maken. Maar we merken wel dat veel mensen het als prettig ervaren dat er een groep optimistische bewoners is die actief, zonder direct eigenbelang, wil meehelpen en een positief geluid laat horen. En we merken dat steeds meer mensen op ideeën worden gebracht, gaan geloven in de eigen stad en er plezier in krijgen om creatieve oplossingen te verzinnen voor soms langdurige en op het eerste oog lastige problemen.

Is een organisatie als Stadslab Leiden uniek?
We weten dat er soortgelijke initiatieven zijn in Nederland (o.a. Utrecht) en het buitenland (o.a. New York). Maar het aantal en het niveau van de projecten en het aantal en niveau van de deelnemers maakt de Leidse aanpak wel bijzonder. Zo bijzonder dat we zo nu en dan worden gevraagd om er meer over te vertellen in krant, tijdschrift, op televisie en op conferenties. Eerst in Leiden, maar nu ook in Nederland en recent in België.

Ontvangen jullie subsidie?
We proberen zo veel mogelijk uit eigen zak te betalen. Zo zijn Stadslab-avonden 'American Parties'. Maar individuele burgers die Stadslab Leiden willen ondersteunen kunnen 'aandelen' kopen voor 7,10 (vriend) of 71 euro (boezemvriend). Organisaties voor 71 euro of 710 euro of meer. Daarmee kunnen we enkele basisuitgaves bekostigen waarvan we niet kunnen verwachten dat die voor rekening van de deelnemers komen. Enkele organisaties die we van advies voorzien of waar we op een andere manier mee samenwerken zijn aandeelhouder, maar dat is niet verplicht.

Meer vragen? Mail naar info@stadslableiden.nl

Geen opmerkingen: