dinsdag 11 mei 2010

Stadslab Leiden komt op stoom

Een plan voor een Stadsbad, tips voor een betere zichtbaarheid van Leiden op het web, een proefeditie van een nieuw tijdschrift voor mensen die professioneel in of met de stad bezig zijn, conferenties over een aantal kansrijke gebieden in de binnenstad... Een tiental projecten heeft Stadslab Leiden nu draaien, waar in totaal ongeveer tachtig Leidenaars bij betrokken zijn.

Half jaar op streek
Stadslab Leiden heb ik een half jaar geleden met een aantal mensen opgericht als 'werkplaats voor de creatieve stad Leiden'. Het Stadslab mobiliseert de creatieve klasse van Leiden (wetenschappers, ondernemers, kunstenaars, architecten, festivalorganisatoren etc.). om samen de stad aantrekkelijker, creatiever, ondernemender, innovatiever, cultureler te maken en zo de concurrentiepositie van Leiden te verbeteren. Een vitale stad trekt toeristen, studenten en werknemers aan én is fijn voor de inwoners.

Van idee naar realisatie
Stadslab werkt met zelfstandige projectteams van een m/v of acht. Bij elk nieuw project zoekt Stadslab eerst een potentiële realisator, een organisatie die belang heeft bij de creatieve ideeën die de multidisciplinaire teams opleveren. De vraag om mee te denken over kunst en andere ideeën in leegstaande etalages komt bijvoorbeeld van de commissie Detailhandel van de BV Leiden. Voor Leiden Marketing denken een tiental webspecialisten mee. Op die manier hopen we dat ideeën tot daadwerkelijke realisatie komen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar een écht goed idee helpt wel om operationele obstakels te overwinnen.

Quick wins
Omdat de meeste ideeën, zoals het Stadsbad, vernieuwend zijn in Nederland en een hoog ambitieniveau hebben, kost de uitvoering wat meer voorbereidingstijd. En sommige projecten, zoals de vernieuwing van het Stationskwartier, het Cultuurkwartier, de omgeving van de E.ON-centrale en de Haven zijn sowieso langere-termijnprojecten. De komende tijd zoekt Stadslab een paar ideeën voor (nog steeds ambitieuze) projecten die sneller gerealiseerd kunnen worden. Zodat de stad (en wij) niet zo lang hoeven te wachten op eerste resultaten.

Innovatie op zich
Wat ik merk is dat los van de concrete projecten waarin Stadslab Leiden meedenkt, het bestaan van het Stadslab als zodanig al een positieve uitwerking heeft. Zo langzaam maar zeker gaan meer mensen kansen zien in de stad, en durven mensen iets ambitieuzer, creatiever te zijn. Belangrijk is wel dat partijen in de stad nog meer gaan samenwerken: alleen dan kun je met schaarse middelen echt zaken voor elkaar krijgen. Ook als Stadslab zelf moeten we dat goed in de gaten blijven houden en bijtijds kijken met wie we kunnen samenwerken op projecten. Zo willen we meer samen gaan doen met het RAP , omdat een aantal projecten raakvlakken heeft met architectuur en stedebouw. En omdat het RAP dezelfde ambities deelt als het gaat om kansen voor de stad Leiden.

Aandeelhouders
Ik merk ook dat het idee om als burgers zélf enthousiast de schouders onder de ontwikkeling van de stad te zetten en zo organisaties in de stad te helpen sympathiek wordt gevonden. In Nederland ken ik weinig vergelijkbare initiatieven. Daarmee is Stadslab al een innovatie op zich. Steeds meer aandeelhouders (je kunt als organisatie of als particulier 'aandelen kopen' in het Stadslab) verbinden zich mede daarom denk ik aan Stadslab. Aan ons de taak om voor een gezonde return on investment te zorgen.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Een organisatie die wel wat op Stadslab lijkt, maar beperkter van scope is Spoorzone in Delft:
http://www.werkplaatsspoorzonedelft.nl/over-wesd, voer voor een blogje? Annemarie

Anoniem zei

de link: http://www.werkplaatsspoorzonedelft.nl/over-wesd