vrijdag 26 maart 2010

Publiciteitsoffensief vóór Rijngouwelijn

De discussie over de Rijngouwelijn door Leiden blijft me verbazen.

Eerst waren meerdere politieke partijen vóór. Toen kwam er een referendum: 68% van de bevolking stemde tegen. Vervolgens waren meerdere politieke partijen ook tegen. D66 Leiden won de verkiezingen van 6 maart dik, onder meer doordat ze de RGL zou gaan tegenhouden. Maar de RGL kán helemaal niet tegengehouden worden aldus de provincie Zuid-Holland. Afspraken zijn al gemaakt. Het bericht van de provincie kwam direct na de verkiezingsuitslag, maar was eigenlijk al te voorspellen. Hoe kan dat?

Onhandige vraag
Was het indertijd wel een goed referendum? Er kon alléén gestemd worden op het tracé Gouda-Leiden, uitdrukkelijk niet op het tracé Leiden-Katwijk-Noordwijk. Terwijl Leiden zelf volgens mij veel meer op de zee georiënteerd is. Een onhandige vraag. Ik stemde daarom blanco. Hoeveel deden dat met mij? Daarnaast kregen we toen weinig informatie over de voor- en nadelen van de lijn.

Breestraat
Dan de discussie over het traject wel/niet door de Breestraat (foto). Overkoepelende organisaties van o.a. winkeliers zijn tegen, maar een rondgang van het Leidsch Dagblad langs alle winkeliers aan de Breestraat gaf een ander beeld: de meesten bleken vóór. Hebben we wel precies in beeld wie voor en tegen is? In de tussentijd is de lijn verlegd naar het traject Hooigracht en Langegracht en juichen de partijen in dat gebied (Lakenhal, Stadsschouwburg, Portaal, Meelfabriek etc.).

Tegenstelling
En dan die opvallende tegenstelling tussen de Leidse bevolking enerzijds en vrijwel alle grote organisaties in de stad anderzijds (ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, biosciencepark, Kamer van Koophandel, Horeca Leiden, citymarketing etc.). De laatsten zijn een publiciteitsoffensief gestart vóór de RGL door de binnenstad. Hoe kan het dat die belangen zo ver uiteenlopen? En wat zegt dat over de verhouding tussen de instituties en de bevolking in de stad?

Energie
Vervolgens alle energie die wordt gestoken door politiek, pers, bevolking in de discussie die misschien geen discussie meer kan zijn, of nooit had hoeven zijn. Terwijl we die tijd en energie zo hard nodig hebben om allerlei andere problemen in de stad op te lossen en kansen te benutten. Ik heb nu iets van: als 'ie dan inderdaad niet meer tegen te houden valt, laat 'm dan alsjeblieft maar zo snel mogelijk komen, zodat de splijtzwam in de stad niet nog groter wordt, en zodat we onze aandacht weer op andere zaken kunnen richten.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is moeilijk om in te schatten of de RG lijn een succes zal worden, maar het Breestraat-trace kan die straat wel aanzienlijk verbeteren. De afgelopen jaren loopt de kwaliteit van deze straat gewoon terug: ondergenoemde 14 kappers, leegstand en de nieuw geopende avondwinkel zijn daar een voorbeeld van (sorry lui, maar het is zo). En dat terwijl de Breestraat qua ligging en sfeer best potentieel heeft.

Het grote voordeel van een tram door de Breestraat zal de verbetering van het straatbeeld zijn: er komt defacto een winkelstraat met een fietspad en een trambaan. Het wordt dan ook mogelijk om al shoppend 'rond' te lopen, in plaats van de huidige situatie, waarbij bezoekers slechts de Haarlemmer op-en-neer kunnen lopen.

Eigenlijk zie ik meer tegen de huidige Breestraat dan voor de RGlijn...

Elsbeth zei

Het is lastig een korte reactie te geven op dit bericht. In ieder geval was de informatie over de voor- en nadelen van de RGL ten tijde van het referendum ruim voorhanden. Ik zal vanavond op je werkadres twee referendumfolders in de bus doen.

Verder zijn er vele debatten geweest en is er bijvoorbeeld op de PvdA-site door o.a. Hans van Dam/ROVER zeer veel cijfermateriaal aangeleverd dat bewijst dat de RGL een slechte oplossing is voor een niet bestaand probleem. De vervoersprognoses zijn inmiddels gehalveerd.

Bij het maken van de plannen is geen rekening gehouden met het feit dat Leiden DE fietsstad van de Randstad is. Ruimte voor de RGL betekent minder ruimte voor de fiets en een grotere onveiligheid. De fiets is in Leiden snel, goedkoop, flexibel, gezond en milieuvriendelijk: waarom zou je fietsers de stad uitjagen?

En wat betreft de verbinding met Katwijk: de tram zal er langer over doen dan de bus nu. Snelbussen zijn sneller, flexibeler en goedkoper.

En de Breestraat: Anoniem heeft ongelijk: de voetganger zal met de RGL minder ruimte krijgen dan nu en moet die ruimte delen met 15.000 fietsers per etmaal. Er is 1 strook die gedeeld zal worden door fietsers en voetgangers. Dus rustig winkelen lijkt me op veel momenten dan een utopie.

Doorgaan met zo'n duur prestige-project waar de bevolking massaal tegen heeft gestemd zal de stad nog verder splijten: geen geld meer voor buurthuizen, zwembaden en het LAK-theater. Het geld dat gereserveerd is voor de RGL zou veel beter besteed kunnen worden.

De tegenstanders zoals STOOM, de Fietsersbond en ROVER zijn altijd met cijfermateriaal en feiten gekomen om hun argumenten te ondersteunen. De voorstanders roepen alleen maar 'hoogwaardig vervoer is nodig, omdat we anders achterblijven'.

Voor de bereikbaarheidsproblemen van Leiden en voor de leefbaarheid van de Breestraat zijn de afgelopen jaren al goede oplossingen en alternatieven voor de RGL bedacht. Bijvoorbeeld dubbel spoor Leiden-Utrecht: dat is wat we nodig hebben. Maar de aanleg van de RGL rijdt die verdubbeling in de wielen.

Hugo zei

Ik heb destijds ook blanco gestemd. Het is nooit duidelijk geweest op welke vraag het referendum nu precies antwoord gaf.

Ik ben geen Leidenaar meer, maar denk dat de RGL een fantastische impuls aan het centrum kan geven. Dat valt niet helemaal in scenario's te vatten, maar het is een investering in de toekomst. Het effect van een tramhalte op de leefbaarheid/ondernemingszin/sociale cohesie in de directe omgeving kan alleen maar positief zijn.

P zei

Heel trendy natuurlijk, de tram weer terug in Leiden. Waar komt die hernieuwde belangstelling vandaan ? Natuurlijk omdeat we inzien dat de auto, ondanks alle verwoede pogingen met doorbraken, overal ontsierende parkeerplekken, -pleinen en
-garages de stad niet leefbaarder hebben gemaakt. De auto blijkt geen stadsvervoermiddel. Wat dan ? Busvervoer is er nog. Dus dat verbeteren scoort niet hoog genoeg op de vernieuwingsladder. Fietsen doet ieder verstandig mens al, dus met nieuwe fietspaden kom je hier ook niet in de nieuwskolommen. wel in Berlijn, Parijs of New York.
Een tram dan maar ? Duitse en Franse voorbeelden laten zien dat herintroductie kan, mits zorgvuldig ingepast. Maar het is een grote investering die veel aan de stad verandert.
Zet dan echte stappen vooruit.
Zorg voor een mooier straatbeeld: geen straatparkeren meer in het monumentale centrum. Zorg voor een slim bevoorradingssyteem voor de binnenstad.
Zorg voor een duidelijke eenrichtings-ringroute om de oude stad heen langs alle parkeergarages. Zorg dat al die parkeergarage bediend worden door de Glibberbusjes.
Binnen de parkeerring is alleen doorgaand verkeer van wandelaars, fietsers en OV(dus ook de Glibberbusjes en taxi's). Dat OV kan uitgevoerd worden met trams. Als er daar genoeg veilige ruimte voor is. En er een goed totaalnet van OV is. Dus ook vanuit Hoogmade/Leiderdorp, Alkemade/Merenwijk, Warmond/Oegstgeest/Rijnsburg, Voorschoten/Wassenaar en Zotermeer/Zoeterwoude zouden goed OV moeten zijn. Met een goede op elkaar afgestemde tariefstelling van OV en parkeergarages moet dat kunnen.
Het is al bekend dat de tram door de Breestraat niet kan, zelfs niet met enkelspoor. De HOLA-route moet nog op veiligheid onderzocht worden dus is nog onbekend of het kan. Voor ontwikkelingen rond de Haven en de Meelfabriek is dat natuurlijk een veel aantrekkelijker route dan de Bree.
Em als er praktisch geen auto's over de Hooigracht gaan, de Lngegracht deel is van de eenrichtingsparkeerring, er veilig te fietsen is en het betaalbaar is, dan is een tram vanaf Heineken via In Casa en het LUMC naar het strand zo gek nog niet. Maar als we in de stad autoverslaafd blijven zal het niet beter worden.
En hoe rijdt de tram als de energie straks veel duurder is ?
Dus toch maar (ook) werken om net als in Berlijn, Parijs en New York het fietsen stimuleren ? Is nog veel gezonder ook. Scheelt ook een abo op de sportschool ...

Jeroen Maters zei

@Elsbeth Je zei dat Leiden dé fietsstad van de Randstad is. Dat lijkt me een fantastische manier om de stad te verkopen. Ik heb eerder gezien wat dat met Kopenhagen doet. Hebben jullie cijfers waarmee je die claim hard kan maken? Zijn er bijvoorbeeld landelijke onderzoeken naar tevredenheid van fietsers per stad gedaan? En/of zijn er absolute aantallen fietsers of fietsbewegingen per stad als percentage van de bevolking te vinden ergens?

Elsbeth zei

60% van de Leidenaars fietst dagelijks. 56% van de bezoekers van de binnenstad komt op de fiets en 27% lopend. In 3 van de 4 gevallen ben je in Leiden sneller met de fiets dan met de auto op de plaats van bestemming. Het aandeel fiets in de zogenaamde modal split van alle verplaatsingen is in Leiden 34% (in Amsterdam 25% en Den Haag 20%)Dit zijn de cijfers van 2004.

Ik zal je volgende week de meest recente cijfers geven samen met de bronnen. En ook cijfers over tevredenheid etc. Verder nog een interessant gegeven: Uit onderzoek blijkt dat consumenten per fiets per week evenveel besteden als consumenten per auto.

Jeroen Maters zei

Interessant! Hoor er graag meer over.