woensdag 10 maart 2010

Innovatie bij Leiden Communicatiestad

Gisteren een leuke brainstorm gehad bij het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie, een van die mooie Leidse bureaus die zich met communicatie bezig houdt. Doel: ideeën verzinnen om innovatie in de Leidse communicatiesector (onderwijs/bedrijfsleven) een duwtje te geven en daarmee Leiden in de toekomst nog beter op de kaart zetten. Twee briljante ideeën kwamen bovendrijven, en ik heb ze niet eens zelf bedacht : )

1. Leiden als laboratorium en showcase
Ga de komende jaren in de stad Leiden werken aan de beste communicatieinfrastructuur van het land. Betrek daar al je professionals bij uit communicatieonderwijs en communicatiebedrijfsleven én de inwoners. Experimenteer met bijzondere vormen. Zorg dat die communicatie uiteindelijk zo goed is, dat burgers zo betrokken raken bij elkaar, dat Leiden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen veruit de hoogste opkomst van het land heeft. En dat iedereen naar Leiden kijkt hoe ze 'm dat toch geflikt hebben

2. Een citatie-index maar dan voor communicatie
Ton van Raan's Leidse citatie-index is wereldberoemd: de ranking hoe goed universiteiten het doen op wetenschappelijk gebied door te tellen hoe vaak onderzoeken van universiteiten worden aangehaald in vakbladen. Zoiets kunnen we ook ontwikkelen voor de communicatie: een betrouwbaarheidsindex, die aangeeft in welke mate informatie die online of in print wordt aangeboden betrouwbaar is. Bijvoorbeeld: welke krant geeft de meest betrouwbare info, welke weblog, welk actualiteitenprogramma op televisie? Hoe betrouwbaar zijn bedrijfsbladen? Hoe betrouwbaar is Twitter? Dat komt niet uit de lucht vallen: verschillende wetenschappers en studenten op de Universiteit Leiden houden zich er al mee bezig. Het onderwerp neemt alleen maar in belang toe met het groeiend aantal media, mediamakers en burgerjournalistiek. Daarmee zal ook de behoefte aan een Leids (kwaliteits)keurmerk toenemen als het gaat om de betrouwbaarheid van informatie.

Twee mooie eieren om de komende maanden/jaren op te broeden.

Geen opmerkingen: