dinsdag 16 februari 2010

Kieskompas: stad heeft het druk met zichzelf

Geen enkele van de dertig vragen op Kieskompas over Leiden gaat over thema's die écht de toekomst van Leiden bepalen. Geen van de genoemde maatregelen zorgt ervoor dat Leiden een voorsprong krijgt op andere steden, niet op economisch gebied, niet op cultureel gebied, niet op ruimtelijk gebied. Dat is een gemiste kans. Ook hier straalt de stad uit dat het zo druk met zichzelf is dat het vergeet dat de wereld om de stad heen zich óók, en vaak sneller, ontwikkelt.

Achterstand
Een aantal thema's raakt wel de concurrentiepositie van de stad, maar het gaat dan eerder om het inhalen van de achterstand van Leiden op andere steden, dan om het opbouwen van een voorsprong. Het gaat dan om thema's als meer starterswoningen, betere bereikbaarheid en meer parkeergarages, het weren van auto's in de binnenstad en het verruimen van de openingstijden van de horeca.

Geen opmerkingen: